To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> kinderbijslag voor werknemers> onze formulieren

Formulieren inzake kinderbijslag

 Onderstaande formulieren kunnen gedownload en ons terugbezorgd worden via:

  • Mail: kbf@securex.be
  • Post: postbus 10.010, 9030 Gent
  • Fax: 078/15 05 91

Vermeld op het document steeds het dossiernummer en/of het rijksregisternummer, uiteraard
kunnen we u de juiste formulieren steeds mailen:

- Aanvraagformulieren:

   · Aanvraag om kinderbijslag (model AA)
   · Aanvraag om kraamgeld (model E)
   · Aanvraag om adoptiepremie (model E-ter)
   · Aanvraag om betaling op Belgische rekening (model W)

- Formulieren voor studenten/leercontracten:

  · Studenten (P7)
  · Leercontracten en opleiding tot ondernemingshoofd (
P9 + P9 bis)
  · Rechtgevend kind ingeschreven als werkzoekende (
P20)
  · Studenten in de Duitse Gemeenschap (
P7M)
  · Studenten in het buitenland binnen de EU (
E402) + P7a
  . Studenten in het buitenland buiten de EU (
P7int)
  · Leercontract in het buitenland binnen de EU (
E403) + P7a

- Formulieren voor sociale toeslag:

  · Aanvraagformulier formulier voor het onderzoek van een recht op toeslag voor de periode vòòr 2015 (P19te)
  · Aanvraagformulier vanaf 1.1.2015 voor sociale toeslag voor gezinnen in België (model S)
  . Aanvraagformulier vanaf 1.1.2015 bij eventuele aanvang van recht op toeslag voor gezinnen buiten België (P19FiscA)
  . Controleformulier vanaf 1.1.2015 voor de uitbetaalde toeslag aan gezinnen in het buitenland (P19Fi)

- Aanvraagformulieren voor EU-burgers (niet woonachtig in België):

  · Aanvraagformulier om kinderbijslag (model AA)
  · Info over het gezin (P12) + gezinssamenstelling (E401)
  · Attest einde/niet betaling buitenland (E405)
  · Attest uitwisseling bedragen kinderbijslag met ander EU land (E411)

Formulieren voor geplaatste kinderen:

  · Kind geplaatst in een instelling (P3a)

Einige Dokumente auf Deutsch:

  · Antrag auf Kindergeld (Modell AA)
  · Antrag auf Geburtsbeihilfe (Modell E)
  . Antrag auf Adoptionsbeihilfe (Modell E-ter)
  · Zahlung Ihres Kindergeldes auf ein Bankkonto (Modell W)
  · Antrag auf Kindergeldzuschlag ab 2015 für Familien in Belgien (Modell S)
  . Mitteilung Ihrer persönlichen Angaben an unsere Familienzulagenkasse Securex (Formular)

Some forms in English:

  . Application for child benefit (model AA)
  . Application for maternity benefit (model E)
  . Payment of your child benefits on an bankaccount (model W)
  . Submit your personal data to our child benefit fund SECUREX (fillable application)

Kinderbijslagfonds SECUREX 08/03/2017