To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werknemers

Lening - renteloze lening of lening met verlaagde rentevoet - New vanaf 1 januari 2017

Evaluatie van het voordeel in natura op fiscaal vlak [1]

Soorten leningen

Referentierentevoet

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet waarvan de terugbetaling gewaarborgd is door een gemende levensverzekering

1,65 % (rentevoet)

Andere hypothecaire leningen met vaste rentevoet

1,78 % (rentevoet)

Hypothecaire leningen met variabele rentevoet

Zie tabel[2]

Niet-hypothecaire leningen op vaste termijn: financiering van een wagen

0,06 (lastenpercentage)

Andere niet-hypothecaire leningen op vaste termijn

0,13 (lastenpercentage)

Niet-hypothecaire leningen zonder vaste termijn (lopende rekening)

9,27 % (rentevoet)


Evaluatie van het voordeel in natura op sociaal vlak

Dit voordeel moet, zo correct mogelijk, op haar werkelijke waarde geschat worden. 

 


[1] Voordelen van alle aard toegekend vanaf 1 januari 2016. Voorlopig ook van toepassing op de leningen toegekend in 2017. Koninklijk besluit van 20 februari 2017, Belgisch Staatsblad van 3 maart 2017.

[2] Bijlage I, afdeling 1 van het KB tot uitvoering van WIB 92, gewijzigd door het KB van 20 februari 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2017