To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

24/05/2019Eindelijk een recht op uitkeringen voor ouderschapsverlof met 1/10
24/05/2019Kwaliteit van de lucht in werklokalen : nieuwe bepalingen
23/05/2019Werkgevers kunnen voortaan hun arbeidsreglement online neerleggen!
23/05/2019GDPR één jaar later
22/05/2019Een student goedkoop aanwerven? Doe de Dimona op tijd!
21/05/2019Sanctie voor werkgever die deeltijder geen extra uren geeft wordt effectief
20/05/2019Uw werknemer is ziek tijdens zijn vakantie: bent u gewaarborgd loon verschuldigd?
17/05/2019Scholingsbeding: verdere versoepeling voor knelpuntberoepen
16/05/2019Sociale verkiezingen en tewerkstellingsdrempel: uitzendkracht en AOBT zijn niet gelijk!
15/05/2019Studentenarbeid - Wat moet u weten?
14/05/2019Platform Artist@work online!
13/05/2019Sluit uw onderneming omwille van de jaarlijkse vakantie?
13/05/2019Politiek verlof: Ook voor leden bijzonder comité voor de sociale dienst
10/05/2019CAO’s van de Nationale Arbeidsraad algemeen verbindend verklaard
09/05/2019Snellere inschrijving als werkzoekende
08/05/2019Nieuwe outplacementregeling bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht
07/05/2019Eindeloopbaantijdskrediet - NAR bepaalt leeftijd op 55 of 57 jaar voor uitkeringen uitzonderingsregimes
06/05/2019Uw werknemers mogen hun vakantiedagen niet eenzijdig vastleggen!
06/05/2019Vrijwillige overuren: nu tot 120 uren per jaar
06/05/2019SWT - Sociale partners verlengen de tijdelijke stelsels en leggen ook de leeftijdsvoorwaarden vast