To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Terreurniveau opgetrokken tot niveau 4 in België

03/23/2016

Ten gevolge van de aanslagen gisteren in de nationale luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek, werd het terreurniveau opgetrokken van 3 tot 4 voor heel België. Ook vandaag blijft het terreurniveau behouden op 4. De sluiting van bepaalde stations van de NMBS of de MIVB maakt het moeilijk om zich naar het werk te begeven. Wat moet u doen wanneer uw werknemers in deze omstandigheden niet of te laat op het werk aankomen?

Dinsdag 22 maart

Wat als uw werknemers op dinsdag 22 maart niet of te laat op het werk aangekomen zijn? Dit zijn onverwachte gebeurtenissen die de werknemers niet konden voorzien. In dit soort onvoorzienbare situaties is er gewaarborgd dagloon verschuldigd[1].

Deze 23ste maart en de volgende dagen…

Momenteel wordt het terreurniveau 4 aangehouden en het openbaar vervoer is (vooral in Brussel) nog ernstig verstoord. Deze situatie zou nog enkele dagen kunnen aanhouden en uw werknemers verhinderen om zich naar het werk te begeven of tijdig op het werk aan te komen. De werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer moeten wel alles in het werk stellen om op tijd op het werk te raken[2]. Zij zouden bijvoorbeeld aan carpooling kunnen doen met collega’s.

De werknemers die geen oplossing vinden of die verplaatsingen liever vermijden, kunnen bij hun werkgever een dag verlof aanvragen (wettelijk of extralegaal verlof, een dag inhaalrust…). De werknemers die over het nodige materiaal beschikken, kunnen eventueel een dag telewerk aanvragen. Beide oplossingen vereisen wel de goedkeuring van de werkgever. We merken op dat reeds vele bedrijven telewerk voorgesteld hebben aan hun personeel in deze situatie.


 

[1] Artikel 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet.

[2] De werknemers die te laat aankomen hebben geen recht op gewaarborgd loon voor de uren die niet gepresteerd worden.  Gezien de situatie niet nieuw is, is artikel 27 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet van toepassing.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/23/2016