To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Leeftijdsvoorwaarden 2018

01/18/2018

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, geven we nog even een overzicht mee van de leeftijdsvoorwaarde die de werknemer moet vervullen om aanspraak te kunnen maken op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Welke mogelijkheden zijn er?

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de verschillende stelsels.

 

STELSELS van toepassing in 2018

 

BESTAANDE STELSELS

BRON

BEROEPSVERLEDEN

LEEFTIJDS-VOORWAARDE VOOR 2018

Algemeen stelsel

cao 17 of sector-cao gesloten vóór 31/12/2011 (en verlengingen)

40 jaar (mannen)

34 jaar (vrouwen)

62 jaar

Sector-cao gesloten na 31/12/2011

40 jaar

SWT "Zware beroepen" (Geharmoniseerd stelsel)

cao’s 120 en 121 van de NAR

33 jaar

59 jaar

SWT "Zware beroepen” (Residuair stelsel)

cao 122 van de NAR

35 jaar

59 jaar

SWT "Medische reden"

cao 123 van de NAR

35 jaar

58 jaar

 

SWT "Zeer lange loopbaan"

cao’s 124 en 125 van de NAR

40 jaar

59 jaar

SWT "Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering"

cao 126 van de NAR

20 jaar als werknemer of 10 jaar in de sector tijdens de laatste 15 jaar

56 jaar

En het kliksysteem?

Om te vermijden dat de werknemers die aan de voorwaarden voor een SWT voldoen, nog snel ontslagen zouden worden, voor de leeftijds- of anciënniteitsvoorwaarden strenger worden, heeft de regering voor bepaalde SWT-stelsels een kliksysteem ingevoerd. Dit houdt in dat wanneer een werknemer op een bepaald moment aan de gevraagde voorwaarden voldoet, hij het recht op SWT vastklikt en het op een later tijdstip alsnog kan opnemen, ook al voldoet hij op dat moment niet aan de ondertussen strengere voorwaarden.

In welke gevallen?

Voor de volgende stelsels kan gebruik gemaakt worden van het kliksysteem:

  • Algemeen stelsel: SWT op 62 jaar met 33 jaar loopbaan (vrouwen), voor zover de werkneemster uiterlijk op 31/12/2017 aan de vereiste voorwaarden voldeed;
  • Algemeen stelsel - uitzondering 60 jaar mits sector-cao: SWT op 60 jaar met 40 jaar loopbaan (mannen) of 33 jaar loopbaan (vrouwen), voor zover de werknemer uiterlijk op 31/12/2017 aan de vereiste voorwaarden voldeed;
  • Algemeen stelsel zoals van toepassing tot 31/12/2014: SWT op 60 jaar met 35 jaar loopbaan (mannen) of 28 jaar loopbaan (vrouwen), voor zover de werknemer uiterlijk op 31/12/2014 aan de vereiste voorwaarden voldeed;
  • Stelsel lange loopbaan zoals van toepassing tot 31/12/2014: SWT op 58 jaar met 38 jaar loopbaan, voor zover de werknemer uiterlijk op 31/12/2014 aan de vereiste voorwaarden voldeed.

Belangrijk! Om van kliksysteem gebruik te kunnen maken, moet de werknemer tijdens het beoogde jaar zowel aan de leeftijd- als de loopbaanvoorwaarde voldoen (ook al wijzigt nadien slechts 1 van de 2).

Meer info?

Het recht op SWT blijft een complexe materie. Twijfelt u of een werknemer in aanmerking komt voor een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, neem dan zeker contact op met uw Legal advisor! Deze kan voor u nagaan of alle noodzakelijke voorwaarden vervuld zijn of een simulatie maken van de kost van een SWT voor uw onderneming.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/18/2018