To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) - Herwaardering op 1 januari 2018

01/11/2018

Herwaardering van de bedrijfstoeslag voor de reeds lopende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Elk jaar, op 1 januari, kan de bedrijfstoeslag geherwaardeerd worden. Voor 2018 heeft de Nationale Arbeidsraad[1] een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0036 voorzien.

De SWT’s die al vóór 1 januari 2018 begonnen zijn, moeten dus als volgt verhoogd worden:

  • + 0,36 % indien de bedrijfstoeslag wordt berekend op een referteloon van vóór 1 januari 2017;
  • + 0,27 % indien de bedrijfstoeslag wordt berekend op grond van het loon van het 1ste trimester van 2017;
  • + 0,18 % indien de bedrijfstoeslag wordt berekend op grond van het loon van het 2de trimester van 2017;
  • + 0,09 % indien de bedrijfstoeslag wordt berekend op grond van het loon van het 3de trimester van 2017;
  • geen herwaardering indien de bedrijfstoeslag wordt berekend op grond van het loon van het 4de trimester van 2017.

Deze herwaardering is dus niet van toepassing op de nieuwe SWT’s.

Berekening van de bedrijfstoeslagen voor de stelsels die beginnen vanaf 1 januari 2018

Om de bedrijfstoeslagen te berekenen voor een nieuw SWT (dit wil zeggen een SWT dat ten vroegste op 1 januari 2018 ingaat) dient men met bepaalde parameters rekening te houden.

Werkloosheidsuitkeringen

Het geplafonneerd loon voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen bedraagt 2.202,18 euro per maand en 84,6994 euro per dag (ongewijzigd). Wat een werkloosheidsuitkering geeft van maximum:

  • 1.321,32 euro per maand
  • 50,82 euro per dag.
Bedrijfstoeslag

Het plafond van de brutobezoldiging waarmee men rekening moet houden voor het bepalen van het netto referteloon en voor het berekenen van de bedrijfstoeslag[2] werd op 3.953,88 euro gebracht.

Drempels voor de toepassing van de persoonlijke bijdragen[3]

De drempels waaronder men niet mag gaan voor de toepassing van de persoonlijke bijdragen op een voltijds SWT (6,5% en 4,5%) worden ook geïndexeerd:

  • zonder gezinslast: 1.421,35 euro
  • met gezinslast: 1.712,05 euro

 

U kan al deze bedragen ook raadplegen in de rubriek Sociaal/Sleutelbedragen/Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (zie Bedrijfstoeslag).

 


[1] CAO nr. 17/38 gesloten in de Nationale Arbeidsraad van 19 december 2017.

[2] Deze bepaling is enkel toepasselijk indien de sector of de onderneming niet in eigen regels heeft voorzien.

[3] De bedragen worden in twee gedeeld voor de halftijdse brugpensioenen

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/11/2018