To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

PC nr. 201 - Ecocheques of bruto premie

04/24/2012

Eind december sloten de sociale partners van de zelfstandige kleinhandel (paritair comité nr. 201) het sectorakkoord 2011-2012. Daarin werd onder meer beslist om voor 2012 opnieuw een eenmalig bedrag van 250 euro toe te kennen aan de voltijdse werknemers met een volledige referteperiode[1].

Dit bedrag kan, naar keuze van de werkgever, worden toegekend onder de vorm van ecocheques of van een bruto premie.

Betaling in juni 2012

De ecocheques of de premie moeten worden betaald in de loop van de maand juni 2012.

Ecocheques

Het aantal ecocheques waarop de werknemer recht heeft, zal afhankelijk zijn van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen[2] dat de werknemer kan bewijzen in de loop van de referteperiode. Deze gaat van 1 juni 2011 tot 31 mei 2012.

Bruto premie

Het gaat hier over een bedrag van 188 euro bruto (patronale socialezekerheidsbijdragen niet inbegrepen) voor een voltijdse tewerkstelling met een volledige referteperiode (12 voorafgaande maanden, dus ook van 1 juni 2011 tot 31 mei 2012). De deeltijdse werknemers krijgen een pro rata.

Voorbeeld: Werknemer X is in dienst sinds 1 januari 2011 en werkt 80%. Zijn werkgever kiest voor de bruto premie. Deze werknemer heeft recht op een premie van 188 euro x 80% = 150,40 euro bruto.

Werknemer Y daarentegen is in dienst sinds 1 september 2011 en werkt 100%. Zijn premie zal gelijk zijn aan 188 euro x 9/12 = 141 euro bruto.

En in 2013?

Het sectorakkoord spreekt over een eenmalige toekenning van 250 euro. Of de werknemers dit bedrag ook na 2012 nog zullen krijgen, zal door de sociale partners beslist worden tijdens de sectoronderhandelingen 2013-2014.


[1] De premie is niet verschuldigd aan studenten tewerkgesteld met een studentenovereenkomst.

[2] Voor de gelijkgestelde dagen herneemt de sector de gelijkstellingen voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr.98 betreffende de ecocheques van de Nationale Arbeidsraad.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/24/2012