Versie 6.0.0.0 PROD
Kies Uw Taal   Brut-Net berekening
   Signalitieke gegevens
  Signalitieke gegevens
  Referentiedatum:
  bv: 19 04 2006
   
  Naam:
  Voornaam:
  Sociaal stelsel:
  Categorie:
  Subcategorie:
  Fiscaal statuut:
  Burgerlijke staat:
  Mindervalide
            
  Gemid. wekelijkse arbeidsduur/voltijds
   / 
  Paritair comité:
   
  RSZ kengetal:
  RSZ reductie:
  Betaalfrequentie:
  Personen ten laste
   
  Valide
  Mindervalide
  Echtgenoot:
  Kinderen:
   
   
  Andere <65 jaar:
   
   
  Andere >= 65 jaar:
   
   


   Loongegevens, bijdragen en voordelen in natura
  Loongegevens
   
  Per uur
  _Per maand
  Bruto onderworpen
     
  Bruto niet onderworpen
     
  Netto onderworpen
     
  Netto niet onderworpen
     

  Bruto eindejaarspremie:
   
  Bruto vakantiegeld:
   
  Netto afhoudingen:
   
  Netto toeslagen:
   
  Bijdragen
   
  Persoonlijk
  Patronaal
  Groepsverzekering
     
  Eenheidswaarde maaltijdcheques:
  #  
     
  Hospitalisatieverzekering:
     
  Andere:
   
   
  Voordelen in natura
  Voordeel firmawagen:
   
  Onderworpen:
   
  Niet onderworpen:
   

   Extra looncodes

  Looncode
  Bruto:
   
  Netto:
   
   Extra parameters voor werkbonus
  • Indien u wenst dat de werkbonus in rekening gebracht wordt moet u de aard van het kontrakt selecteren

  Aard contract:
  !
  Maatregel reorganisatie arbeid:
  Inhaalrust:
   
  Gepresteerde dagen betrokken maand:
   
  Niet-gepresteerde dagen betrokken maand:
   
  Gepresteerde uren betrokken maand:
   
  Niet-gepresteerde uren betrokken maand:
   
  Gemid. wek. arbeidsduur voor een voltijdse werkn. (met inbegrip van betaalde inhaalrust):