To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale aangifte als zelfstandige natuurlijk persoon

14/04/2021

 

1.Voorafgaande opmerking

2.Fiscale aangifte: onder welke code dient u het bedrag te noteren van de sociale bijdragen?

3.Wat met de wettelijke verhogingen die niet meer fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 1 januari 2020? ​​​​​​​

4.Wat is de fiscale impact van het overbruggingsrecht als tijdelijke crisismaatregel in 2020?​​​​​​​

 

 

Als zelfstandige moet u elk jaar uw belastingsaangifte indienen.

Hieronder vindt u enkele praktische richtlijnen voor de aangifte van uw sociale bijdragen.

1. Voorafgaande opmerking

 

Het aangifteformulier bestaat uit 2 kolommen.

Indien u individueel een fiscale aangifte invult, moet u altijd de linkse kolom invullen.

Indien u daarentegen gehuwd bent of wettelijk samenwonend, moet u een gezamenlijke aangifte doen waarbij de man de linkse kolom invult en de vrouw de rechtse kolom.

Voor getrouwde of wettelijk samenwonende partners van hetzelfde geslacht, worden de gegevens van de oudste partner ingevuld in de linkse kolom en die van de jongste partner in de rechtse kolom.

 

2. Fiscale aangifte: onder welke code dient u het bedrag te noteren van de sociale bijdragen?

De sociale bijdragen betaald in het kader van het sociaal statuut van zelfstandigen worden beschouwd als beroepskosten die u volledig kan aftrekken als beroepskosten.

Zelfstandige

deel 2, kader XVIII

code 1606 - 43

code 2606 - 13

Bedrijfsleider

deel 2, kaderXVII

code 1405 - 50

code 2405 - 20

meewerkende partner

maxi-statuut

deel 2, kader XXI

code 1451 - 04

code 2451 - 71

vrije beroepen

deel 2, kader XIX

code 1656 - 90

code 2656 - 60

 

Opgelet: ontvangen betalingen zijn enkel fiscaal aftrekbaar wanneer ze uiterlijk op 31 december op onze rekening staan. Dus betalingen van 2020 die in 2021 op onze rekening staan, komen niet op het fiscaal attest van 2020.

Het is dus belangrijk om te melden dat de betaling ten laatste op 31 december op onze rekening moet staan. Wij raden dus aan geen betalingen via de Bank van de Post uit te voeren NA 27 december, aangezien er nog enkele dagen verwerkingstijd zijn om de ontvangen betalingen te boeken in het dossier.

Krijgt u teveel betaalde bijdragen terug van het sociaal verzekeringsfonds? Dan moet u die aangeven als inkomsten

De bijdragen die u betaald heeft in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) worden eveneens beschouwd als beroepskosten en zijn dus fiscaal aftrekbaar. De bijdragen van het VAPZ worden in hetzelfde vak opgenomen als de bijdragen voor de sociale zekerheid. Daarom moeten de twee bedragen samengeteld worden.

 

Als zelfstandige

Deel 2 vak XVIII

Code 1606 – 43

Code 2606 - 13

Als bedrijfsleider

Deel 2 vak XVII

Code 1405 – 50

Code 2405 - 20

Als meewerkende echtgenoot
(maxi-statuut)

Deel 2 vak XXI

Code 1451 – 04

Code 2451 - 71 

Als vrij beroep

Deel 2 vak XIX

Code 1656 – 90

Code 2656 - 60

Als loontrekkende geconventioneerde zorgverlener

Deel 1 vak IV – niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen

Code 1257 – 04

Code 2257 - 71

 

Bijdragen voor pensioensparen komen in Deel 1 Vak X code 1361 – 94/ 2361 – 64.

 

3. Wat met de wettelijke verhogingen die niet meer fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 1 januari 2020? ​​​​​​​

Vanaf 1 januari 2020 zijn wettelijke verhogingen van de sociale bijdragen niet meer fiscaal aftrekbaar als beroepskost. De verhogingen die vóór 31 december 2019 zijn betaald, zijn nog fiscaal aftrekbaar, maar verhogingen betaald vanaf 2020 niet meer.

Als een vennootschap de factuur van de sociale bijdragen betaalt alsook de verhogingen, dan moeten de verhogingen geboekt worden als verworpen uitgaven. Dat wil zeggen dat dit gedeelte een belastbaar deel vormt binnen de vennootschap.​​​​​​​ Voor meer vragen, neemt u best contact op met uw boekhouder of met het contactcenter van FOD Financiën. 

 

4. Wat is de fiscale impact van het overbruggingsrecht als tijdelijke crisismaatregel in 2020?​​​​​​​

De sociale verzekeringsfondsen leveren twee soorten fiches af, nl. een fiche 281.18 of 281.50 afhankelijk van je fiscaal statuut. Er moet gekeken worden of het fiscaal statuut overeenkomt met de fiche, zodat het overbruggingsrecht met de juiste code kan worden aangegeven.

Heeft u in 2020 een tijdelijke crisismaatregelen ontvangen in het kader van het overbruggingsrecht? Deze tabel helpt u bij het invullen van uw belastingaangifte. Opgelet : Wanneer de 4 * 4 regel wordt overschreden, moet een uitsplitsing gemaakt worden tussen twee bedragen, waarvan één belastbaar is tegen het afzonderlijke tarief van 16,5% (behalve voor de gunstigere gezamenlijke belastingheffing) en het saldo tegen het gezamenlijke tarief (progressief aanslagtarief - GBI).

Wat het overbruggingsrecht van 2021 betreft en hoe dit fiscaal zal worden behandeld, is momenteel nog niet veel geweten.

Ontving u in het kader van de coronacrisis de ouderschapsuitkering of het uitstel van betaling in 2020?

  • de ouderschapsuitkering is progressief belastbaar.
  • het uitstel van betaling zorgt ervoor dat de betaaldatum van de sociale bijdragen werden uitgesteld naar 2021. Hierdoor zullen deze pas fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost in 2022.

 

Indien u hierover meer info wenst, raden wij u aan contact op te nemen met uw boekhouder of met het contactcenter van de FOD Financiën.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 14-04-2021