To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bestuurders, opgelet: sinds 1 januari 2020 geldt een cascade- en cumulatieverbod

01/28/2020

Bent u bestuurder van een vennootschap of heeft uw vennootschap een rechtspersoon aangesteld als vaste vertegenwoordiger?

Ja, dan dient u vanaf 1 januari 2020 rekening te houden met het cumulatie- en cascadeverbod.

 

Wat houdt deze wijziging concreet in voor u als bestuurder en als vennootschap?

Cumulatieverbod

 Sinds de nieuwe vennootschapswetgeving, kan een persoon niet langer zetelen in verschillende hoedanigheden in één bestuursorgaan binnen dezelfde vennootschap. Dit houdt in werkelijkheid in dat een persoon niet meer de mogelijkheid heeft om verschillende petjes te dragen in een bestuursorgaan van een vennootschap.

Zo is het dus onmogelijk geworden om zowel als natuurlijke persoon te zetelen in een raad van bestuur van een vennootschap, en tegelijkertijd te zetelen als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder.

Cascadeverbod

Naast het cumulatieverbod, werd er in de nieuwe vennootschapswet ook een cascadeverbod ingevoerd.

Vanaf 1 januari 2020 dient een natuurlijke persoon te worden aangesteld als vaste vertegenwoordiger. In tegenstelling tot de oude vennootschapswetgeving mag deze persoon nu vrij worden gekozen zonder dat deze een band hoeft te hebben met de vennootschap-bestuurder.

Hierdoor is het nu gemakkelijker geworden voor buitenstaanders om te achterhalen welke natuurlijke persoon de vennootschap uiteindelijk kan vertegenwoordigen.

 

Inwerkingtreding?

 

Deze bepalingen zijn dwingend van toepassing sinds 1 januari 2020.

Welke sanctie riskeert u als de cumulatie en cascade ongewijzigd blijft?

Een onwettelijk samengesteld bestuursorgaan kan geen geldige beslissingen nemen.  

Indien u in meerdere hoedanigheden zetelt in het bestuursorgaan van een vennootschap, moet u dus zo snel mogelijk uw bestuursstructuur herzien.

In geval van vragen, neem contact op met uw client advisor via het dichtstbijzijnde Securex-kantoor.

 

 

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 01/28/2020