To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werf uw eerste werknemer aan voor eind 2020

08/31/2020

Draait uw eenmanszaak goed? En overweegt u een eerste werknemer aan te werven? Doe dat dan vóór 1 januari 2021!

U heeft dan recht op een doelgroepvermindering van onbepaalde duur voor die eerste aanwerving.

Wat is een doelgroepvermindering eerste aanwervingen?

Om startende ondernemers die voor het eerst werknemers aanwerven te ondersteunen voorziet de overheid in een vermindering van de RSZ-bijdragen. Die verminderingen kan u krijgen voor de eerste zes aangeworven werknemers.

Voor de eerst aangeworven werknemer krijgt u een grotere vermindering dan voor de tweede. Voor de tweede heeft u dan weer recht op een grotere vermindering dan voor de derde tot de zesde werknemer.

Welke aanwervingen worden als eerste aanwerving beschouwd?

U hebt recht op die doelgroepvermindering als u:

  • hetzij voor het eerst een werknemer die (gedeeltelijk) aan de sociale zekerheid onderworpen is in dienst neemt. Dat wil zeggen dat u als de werkgever voor een tewerkstelling in dezelfde technische bedrijfseenheid nog nooit aan de socialezekerheidswetgeving voor werknemers onderworpen geweest bent;
  • hetzij gedurende een periode van 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van aanwerving voorafgaan, geen werknemers meer tewerkgesteld heeft die (gedeeltelijk) aan de sociale zekerheid onderworpen waren.

Kortom, werft u op 25 augustus 2020 een werknemer aan? Dan heeft u recht op deze doelgroepvermindering als u van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 geen werknemers had die aan de RSZ onderworpen waren.

Waarom is de eerste aanwerving zo interessant?

Als u een eerste werknemer aanwerft, krijgt u een vrijstelling voor de RSZ-basisbijdragen. U betaalt dus enkel een beperkte bijkomende bijdrage. Dat komt in de meeste gevallen neer op een besparing van 25% per maand.

Doelgroepverminderingen worden meestal voor een beperkte periode toegekend. Voor een eerste aanwerving tot en met 31 december 2020 geldt de vrijstelling echter onbeperkt! Dat betekent dat u voor uw eerste werknemer nooit de basisbijdragen moet betalen. Voor de tweede tot de zesde werknemer is de doelgroepvermindering wel beperkt in de tijd.

Als u dus overweegt om een eerste werknemer aan te werven, doe dat dan in 2020. Zo geniet u zeker onbeperkt van die doelgroepvermindering. Het is immers niet zeker dat de maatregel verlengd wordt.

En wat als uw eerste werknemer de onderneming verlaat? Geen probleem! Zolang u werknemers in dienst hebt kan u gebruik maken van de doelgroepvermindering. De vermindering wordt dan toegepast op een andere werknemer.

Meer weten?

Wenst u meer informatie over de doelgroepvermindering eerste aanwervingen, dan kunt u terecht op www.securex.be/eerstewerknemer en in ons dossier over de tewerkstellingsmaatregelen op Lex4You (klik hiervoor op Sociaal > Tewerkstellingsmaatregelen > Federaal > Doelgroepverminderingen > Eerste aanwervingen).

Heeft u nog vragen? Contacteer uw Securex Legal Advisor!

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/31/2020