To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Cumuleren van onderbrekingsuitkeringen bij thematisch verlof of tijdskrediet met een zelfstandige activiteit in bijberoep

08/02/2019

Sinds 1 augustus 2019 kunnen onderbrekingsuitkeringen bij vermindering van arbeidsprestaties onder bepaalde voorwaarden worden gecumuleerd met een zelfstandige activiteit in bijberoep.

Vóór 1 augustus 2019

Cumuleren was enkel mogelijk bij een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst en dit voor maximaal een jaar. Als het om tijdskrediet ging, konden beiden bovendien enkel gecumuleerd worden als de werknemer de zelfstandige activiteit sinds ten minste 12 maanden vóór de aanvang van het tijdskrediet uitoefende.

De voorwaarde om de zelfstandige activiteit ten minste 12 maanden vóór de aanvang van de vermindering te hebben uitgeoefend geldt niet bij een volledige onderbreking van de prestaties bij een thematisch verlof.

Wat verandert er?

Cumuleren is voortaan ook mogelijk bij vermindering van arbeidsprestaties met 1/2, 1/5 of 1/10 voor zover de werknemer de zelfstandige activiteit al ten minste 12 maanden vóór de aanvang van de vermindering van arbeidsprestaties (voor thematisch verlof of tijdskrediet) uitoefende.

Een werknemer kan beide activiteiten dus enkel combineren voor een maximumperiode van:

  • 12 maanden bij volledige schorsing van de arbeidsprestaties;
  • 24 maanden bij vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse tewerkstelling;
  • 60 maanden bij vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 of 1/10. 

Als de werknemer zijn activiteit voortzet na die 12, 24 of 60 maanden, verliest hij het recht op onderbrekingsuitkeringen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/02/2019