To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bestuurder met een arbeidsovereenkomst? Opgelet!

06/28/2019

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht is er geen twijfel meer mogelijk: bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen moeten hun mandaat als zelfstandige uitoefenen.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), van kracht sinds 1 mei 2019, bevestigt inderdaad dat bestuurders en leden van de directie- en toezichtsraad in een BV, CV of NV enkel in een zelfstandigenstatuut mogen handelen voor die taken. Vroeger was die regel alleen te vinden in sommige rechtspraak en rechtsleer.

Wil dat zeggen dat die personen geen enkele loontrekkende activiteit meer mogen uitoefenen? We proberen hierna deze vraag te beantwoorden en te bepalen welke gevolgen de nieuwe wet heeft voor het sociaal statuut van deze bedrijfsleiders.

Om welke personen gaat het?

De beoogde personen zijn de bestuurders en leden van de directie- en toezichtsraden van naamloze vennootschappen[1], coöperatieve vennootschappen[2] en besloten vennootschappen[3]. Deze natuurlijke personen worden als zelfstandigen beschouwd voor de activiteiten die zij in het kader van hun vennootschapsmandaat uitoefenen.

De mandataris mag echter een andere functie in het kader van een arbeidsovereenkomst uitoefenen ten voordele van de moedervennootschap[4] of in de bestuurde onderneming. In die laatste hypothese moet de activiteit als loontrekkende volledig losstaan van de taken als vennootschapsmandataris.

Bovendien moet men aantonen dat die taken als loontrekkende gebeuren in een ondergeschikt verband ten aanzien van de vennootschap.

Welke gevolgen heeft dit?

Voor vennootschappen en mandatarissen die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, verandert er niets. De mandataris moet wel aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (tenzij in uitzonderingsgevallen).

Vennootschappen en mandatarissen die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, zijn er drie hypotheses:

  • 1. De arbeidsovereenkomst heeft geen betrekking op taken als mandataris. U hoeft de arbeidsovereenkomst niet aan te passen. Wel moet de mandataris nog eens apart aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (tenzij in uitzonderingsgevallen).
  • 2. De arbeidsovereenkomst heeft enkel en alleen betrekking op de taken als bestuurder / lid van de directieraad / lid van de toezichtsraad. U zal de arbeidsovereenkomst moeten stopzetten. De mandataris moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (tenzij in uitzonderingsgevallen).
  • 3. De arbeidsovereenkomst heeft gedeeltelijk betrekking op de taken als bestuurder / lid van de directieraad / lid van de toezichtsraad. U zal de arbeidsovereenkomst moeten aanpassen. De arbeidsovereenkomst kan blijven bestaan, maar enkel voor de taken die losstaan van het mandaat. De mandataris moet ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (tenzij in uitzonderingsgevallen). 

Opgelet! Een wijziging van sociaal statuut van werknemer naar dat van zelfstandige kan de Belgische sociale administraties alarmeren. Mogelijks zullen zij een aansluiting als zelfstandige met terugwerkende kracht eisen.

Tip : Ook met een zelfstandige mandataris kan u een overeenkomst afsluiten. Wij raden zelfs sterk aan om enkele afspraken duidelijk op papier te zetten in een mandaatovereenkomst. Ons Ondernemingsloket helpt u graag verder.

Inwerkingtreding

De hiervoor beschreven bepalingen treden in werking:

  • op 1 mei 2019 voor de vennootschappen die vanaf die datum opgericht worden;
  • op 1 januari 2020 voor de reeds bestaande vennootschappen. 

Hoe kan Securex u helpen?

Securex begeleidt u bij alle nodige stappen:

  • Een passend sociaal statuut (of combinatie) kiezen;
  • Berekening van fiscale en sociale optimalisatiemogelijkheden;
  • Aansluitingen en formaliteiten als zelfstandige en werkgever;
  • Opmaken van documenten en contracten.

 


[1] Artikelen 7:85, 7:104 en 7:107 van het WVV.

[2] Artikel 6:58 van het WVV

[3] Artikel 5:70 van het WVV

[4] Parlementair document 54/3119/001.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/28/2019