To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe btw-regels voor e-commerce vanaf 1 juli 2021

20/05/2021

1. Wat is het doel van deze hervorming?

2. Op wie is deze hervorming van toepassing?

3. Wat zijn deze nieuwe btw-regels?

4. De nieuwe regeling is dus een vereenvoudiging voor afstandsverkopen, dus ook voor wie een webshop heeft

5. Wat betekent dit voor uw webshop?

 

Bent u eigenaar van een webshop en doet u dus aan e-commerce? Vanaf 1 juli gelden er nieuwe btw-regels waar u rekening mee moet houden!

 

1. WAT IS HET DOEL VAN DEZE HERVORMING?

 • de grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken
 • een eerlijke concurrentie voor de EU-ondernemingen te verzekeren
 • de bestrijding van btw-fraude.

 

2. OP WIE IS DEZE HERVORMING VAN TOEPASSING?

Deze nieuwe regels zijn enkel van toepassing op verkopen door ondernemers aan particulieren (B2C) die in de EU zijn gevestigd, niet op verkopen aan andere ondernemingen (B2B).

Wanneer uw omzet aan kopers in andere EU-landen onder de 10 000 euro per jaar blijft, mag u wel nog de Belgische btw in rekening blijven brengen.

 

3. WAT ZIJN DEZE NIEUWE BTW-REGELS?

 

 • Afschaffing lokale drempelbedragen en btw verschuldigd in het land waar de koper gevestigd is

Vanaf 1 juli 2021 worden de lokale drempelbedragen afgeschaft en zal de btw in principe enkel geheven worden in de lidstaat waar de koper gevestigd is (= lidstaat van bestemming).

Er is echter één uitzondering mogelijk voor de verkoper: als u voor minder dan 10.000 EUR intracommunautaire verkopen verricht en u slechts in één EU-land bent gevestigd, kunt u ervoor kiezen  de btw toe te passen van het land van uw vestiging.

Een voorbeeld:  U bent gevestigd in België en u verkoopt voor 20.000 euro aan goederen aan particulieren die zich in Duitsland bevinden. In dit geval is de Duitse btw van toepasing. Verkoopt u voor minder dan 10.000 euro naar één of verschillende EU-landen? U kunt er dan ook voor kiezen om dan de btw van vestiging – België dus in dit voorbeeld – toe te passen.

 

 • Uitbreiding van MOSS (Mini-One-Stop-Shop) naar OSS en IOSS

OSS - Het beperkte MOSS-systeem (Mini-One-Stop-Shop), die reeds bestaat voor telecommunicatie-, radio- en televisieomroepdiensten en de langs elektronische weg geleverde  diensten, wordt vanaf 1 juli 2021 uitgebreid tot een algemeen OSS-systeem (One-Stop-Shop) en zal dus van toepassing zijn op alle soorten B2C-leveringen van diensten én goederen die online worden aangeboden.

Door de uitbreiding naar een OSS-systeem zullen de afstandsverkopers, en dus ook alle webshops, wel btw-aangiften kunnen indienen in één EU-lidstaat.

Onder de huidige MOSS-regeling dient er slechts in één lidstaat een btw-aangifte ingediend te worden en btw betaald te worden, nl. in de lidstaat van vestiging (voor de EU ondernemingen) of in de lidstaat van identificatie* (voor de niet-EU ondernemingen). Dit is momenteel niet het geval voor afstandsverkopers.

I-OSS – Het MOSS-systeem krijgt ook een uitbreiding voor goederen van buiten de EU. Goederen die ingevoerd worden uit derde landen door afstandsverkopen met een waarde van maximaal 150 euro, worden aan btw onderworpen in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen. D.w.z. dat de invoer dan ook wordt vrijgesteld van btw. Als een leverancier voor dit systeem kiest, dan zal deze de verschuldigde btw in het IOSS-systeem moeten aangeven.

Aangezien de I-OSS geen verplichting is, zal bij niet-toepassing de invoer onderworpen zijn aan btw. In dit geval zal de afstandsverkoper ervoor moeten kiezen de invoer-btw door de klant te laten betalen.

 

 • Btw-vrijstelling wordt afgeschaft op aankopen van kleine waarde

Alle goederen die ingevoerd worden in de EU zijn in principe onderworpen aan btw. Hierop bestaat onder de huidige btw-regeling een uitzondering voor zendingen van geringe waarde (maximaal 22 EUR) die afkomstig zijn uit landen buiten de EU naar klanten binnen de EU. Deze uitzondering wordt met de hervorming van de btw afgeschaft.

 

4. DE NIEUWE REGELING IS DUS EEN VEREENVOUDIGING VOOR AFSTANDSVERKOPEN, DUS OOK VOOR WIE EEN WEBSHOP HEEFT:

 • Omdat de btw altijd toegepast zal worden in het land waar de goederen aankomen.
 • Omdat nu de btw- aangiften in één lidstaat kunnen gevoerd worden. Op deze manier wordt een eerlijke concurrentie voor EU-ondernemingen verzekerd en kan btw-fraude makkelijker bestreden worden.

 

5. WAT BETEKENT DIT VOOR UW WEBSHOP?

Heeft u een webshop en valt u onder de voorwaarden van deze nieuwe regeling? Pas uw webshop aan tegen 1 juli 2021!

Wat moet u concreet doen?

 1. Bij aankoop via uw webshop door een buitenlandse EU-particulier (B2C) moet u de correcte btw toepassen: de btw van diens land. Heeft u als webshopuitbater niet het juiste tarief aangerekend, dan riskeert u boetes van de lokale btw overheden.
 2. Als webshopuitbater moet u volgens de consumentenwetgeving ook steeds de prijs inclusief btw vermelden.

 

TIPS:

 • Vraag de locatie van de klant op zodat het juiste btw-tarief kan worden toegepast
 • Pas uw cookiebeleid indien nodig aan: de locatie van de klant, die soms door cookies worden bepaald, bepaalt immers de btw die toegepast moet worden.
 • Registreer u in het éénloketsysteem OSS

 

Meer info: contacteer het contactcenter van de FOD Financiën of uw boekhouder.

Bron: FOD Financiën: e-commerce

 

* De lidstaat van identificatie is de lidstaat waar de belastingplichtige voor het mini- éénloketsysteem geregistreerd is en waar hij de in de lidstaat/lidstaten van verbruik verschuldigde btw aangeeft en betaalt.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 20-05-2021