To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen

02/07/2020

Heeft u een hypothecaire lening afgesloten om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren en u bent een zelfstandige in hoofdberoep?

Goed nieuws! Wie weet komt u wel in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse overheid.

Lees hieronder verder om na te gaan of u in aanmerking komt voor deze verzekering!

 Verzekering Gewaarborgd Wonen: wat is dat?

 • Indien u voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning een hypothecaire lening heeft afgesloten, en
 • indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet,

dan kunt u zich kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit.

Zo helpt de Vlaamse overheid u uw lening af te betalen als u een tijd niet kan werken.

 

Wie komt in aanmerking voor een verzekering gewaarborgd wonen?

U komt in aanmerking voor een gratis verzekering gewaarborgd wonen.

 • als u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, of
 • als u onvrijwillig uw zelfstandige activiteit moest stopzetten en
 • een overbruggingsrecht geniet of een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling,

Wat zijn de voorwaarden:

Wenst u in aanmerking te komen voor deze verzekering, dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het moet gaan om een eigen en enige woning: 
 • Die gelegen moet zijn in het Vlaams Gewest;
 • En waarvan de kredietinstelling de waarde van de woning niet hoger mag hebben geschat dan 322.130 euro (vanaf 1 januari 2020), of 370.450 euro in de gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en in enkele gemeenten van het arrondissement Leuven (zie. Vlabinvest-gemeenten)

 

 1. Het moet gaan om een lening: 
 • Van minstens 50.000 euro die u heeft afgesloten met een kredietinstelling om deze woning te bouwen/te kopen (al dan niet met renovatie) of 25.000 euro voor louter renovatiewerken
 • En waarvan de aanvraag voor de verzekering moet ingediend zijn ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van uw lening.

                   Vallen hier niet onder: leningen voor herfinanciering en overbruggingskredieten

 

 1. U oefent uw zelfstandige activiteit al voor minstens twaalf maanden uit in hoofdberoep, op het moment van de aanvraag.

 

 1. U moet minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk zijn (uitgezonderd ziekte van bepaalde duur, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof etc.)

 

Hoelang loopt deze verzekering?

De verzekering loopt over 10 jaar, en voor zover u beroep doet op het overbruggingsrecht of u een werkloosheidsuitkering aantoont op basis van een vroegere tewerkstelling, na een wachttijd van drie maanden.

 

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Dat hangt af van uw inkomensverlies, maandelijkse afbetaling en de duur van de arbeidsongeschiktheid.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 500 euro, en maximaal 600 euro als u een woning bouwt met een energiepeil lager dan E70.

En het is beperkt tot 70% van het bedrag van de maandelijkse kredietafbetaling in het eerste jaar, tot 56% in het tweede en tot 42% in het derde jaar.

 

Hoelang duurt de uitkering?

De tegemoetkoming loopt maximaal 18 opeenvolgende maanden bij onvrijwillige werkloosheid en maximaal 36 opeenvolgende maanden bij arbeidsongeschiktheid.

Ze wordt rechtstreeks betaald door de verzekeraar aan het bedrijf waarbij u de lening heeft lopen.

 

Voldoet u aan alle voorwaarden en wilt u de verzekering aanvragen? U vindt het aanvraagformulier terug op www.wonenvlaanderen.be .

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 02/07/2020