To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Reprobel – wat wijzigt er in 2021?

26/05/2021

Wat doet Reprobel?

 

Alle bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen beschikken vandaag over toestellen om het werk van auteurs en uitgevers intern te verspreiden. Denk maar aan een klassieke kopieermachine of printer, of een smartphone waarmee iemand een foto maakt van een artikel om door te sturen naar collega’s. Ook een medewerker die op het internet een interessante presentatie vindt en opslaat op het bedrijfsnetwerk, is een voorbeeld van de interne verspreiding van auteursrechtelijk beschermde informatie.

 

Door een bijdrage te betalen aan Reprobel, mag u dit doen zonder in te gaan tegen de rechten van auteurs en uitgevers. Reprobel streeft geen winst na en verdeelt alle inkomsten onder hun vertegenwoordigers. Ze worden gecontroleerd door een erkende revisor en staan onder toezicht van de FOD Economie.

 

Wat wijzigt er ?

 

Tot 2019 was de Reprobel licentie nog beperkt tot fotokopieën en prints van auteursrechtelijk beschermde werken. Vanaf dit jaar (2021, referentiejaar 2020) breidt Reprobel de licentie uit met digitale reproducties (scans maar ook digitale kopieën vanop het internet of vanuit de mailboxen van uw medewerkers), digitale communicatie via mail, Zoom/Teams en het bedrijfsnetwerk (zowel intern als extern), digitale archivering en PowerPointpresentaties. Door de uitbreiding naar digitaal biedt de licentie een veel bredere dekking dan voorheen, maar het bedrag per relevante voltijdse werknemer is niet wezenlijk veranderd in vergelijking met het referentiejaar 2019. 

De uitbreiding naar digitaal betekent eveneens dat er veel meer ondernemingen in scope komen voor deze licentie. Het is de bedoeling dat in de toekomst iedere onderneming met een ondernemingsnummer een aangifte Reprobel zal doen.

Opgelet, indien u geen reproductieapparaat hebt of geen auteursrechtelijk beschermde werken fotokopieert of afprint kan dit ook een nul aangifte zijn. Vaak voorkomend voorbeeld van ondernemingen die nul aangifte doen: dokter, beroepen in de bouwsector.

 

Wat moet u concreet doen?

 

U hoeft niks te doen. Reprobel zal de ondernemingen zelf aanschrijven met een uitnodiging tot aangifte voor het voorbije jaar 2020.

 

Bron – meer info: https://www.reprobel.be/nl/

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 26-05-2021