To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

RAPPEL: Het UBO-register – update

02/04/2021

Sinds 11 oktober 2020 bent u verplicht om bewijsstukken toe te voegen bij de registratie van de uiteindelijke begunstigden in het register. Deze stukken moeten aantonen dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Die documenten kunnen, afhankelijk van het specifieke geval te bepalen door de informatieplichtige, een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, (i)vzw, trust of gelijkaardige juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document (gelegaliseerd als afkomstig uit een derde land) zijn. Die documenten moeten toestaan aan te tonen dat de verstrekte informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten. Onderworpen entiteiten of leden van het grote publiek hebben hier geen toegang toe.

Informatieplichtigen die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd hebben tot 30 april 2021 om de documenten op te laden. Deze termijn werd verlengd tot 31 augustus 2021. 

Informatieplichtigen die de registratie vanaf 11 oktober 2020 in orde brengen laden deze documenten op bij de registratie.

 

Wat is het UBO-register nu alweer?

UBO = Ultimate Beneficial Owner of Register van de Uiteindelijke Begunstigden.

Dit UBO-register is ingevoerd in het kader van de anti-witwaswetgeving. Het register houdt informatie bij over de “uiteindelijke begunstigden” van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze informatie was tot nu niet beschikbaar. Het register wordt beheerd door de FOD Financiën.

 Wie is de uiteindelijke begunstigde (UBO) van uw vennootschap?  

  • De natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de aandelen of het kapitaal van uw vennootschap bezit of minstens 25% van de stemrechten heeft. (*)
  • De natuurlijke persoon die op een andere manier de macht binnen uw vennootschap heeft, bijvoorbeeld via het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht of andere via de aandeelhoudersovereenkomst.
  • Indien op basis van bovenstaande twee criteria geen uiteindelijke begunstigde kan bepaald worden, de natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel.

(*) Als uiteindelijke begunstigde moet altijd een natuurlijke persoon opgegeven worden. Indien uw vennootschap wordt bestuurd door één of meer vennootschappen, moet er verder gekeken worden wie daar dan weer het bestuur / de aandelen in handen heeft. Voor (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en andere juridische constructies gelden andere, doch vergelijkbare regels. Deze kunnen geraadpleegd worden op de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register.

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 02-04-2021