To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Moeilijkheden ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest: welke oplossingen zijn er voor de getroffen zelfstandigen ?

07/10/2021

Veel zelfstandigen uit de varkenssector kunnen met zware financiële moeilijkheden geconfronteerd worden ingevolge de verdere verspreiding van de Afrikaanse varkenspest binnen de EU.

Daarom werd beslist om een uitstel van betaling te verlenen voor de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022. 

Een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen voor de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal et het eerste kwartaal van 2022 is ook mogelijk.

 

1- Uitstel tot betaling

Voor wie ?

De nieuwe maatregel geldt voor elke zelfstandige in hoofdberoep en elke meewerkende echtgenoot actief in de sector van het varkensvlees, die moeilijkheden ondervindt bij de betaling van zijn sociale bijdragen, voor zover die erom vraagt.

 • Hetzij wiens bedrijf ressorteert onder de NACEBEL-code die aanvangt met:
  • (A)01-46: varkensteelt
  • (C)10.11: vleesverwerking en -bewaring
  • (C)10.13: bereiding van producten op basis van vlees
  • (G)46.32: groothandel in vlees en vleesproducten  of
  • (G)47.22: detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels
 • Hetzij wiens economische activiteit de directe impact ondervindt van de gevolgen van de crisis van de varkenspest op en in de onmiddellijke omgeving van de besmette zone (bv.: de bosbouwers, de exploitanten van de toeristische sector, de uitbaters van een horecabedrijf).

 

Beoogde bijdragen

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen voor 04/2021 en 01/2022 (maar niet voor de regularisaties)

Datum van betaling: 

 • bijdragen 4/2021 moet betaald zijn voor 15/12/2022
 • bijdragen 1/2022 moet betaald zijn voor 31/03/2023

 

Aanvraag

Om de maatregel van het uitstel te verkrijgen, zal de zelfstandige een schriftelijke aanvraag aan Securex Integrity moeten indienen:

 • Vóór 15/12/2021 voor het uitstel van 04/2021 en 01/2022
 • Vóór 15/03/2022 voor het uitstel van 01/2022

 

De aanvraag moet de volgende informatie omvatten:

 • naam en voornaam en domicilie van de betrokkene;
 • naam en uitbatingszetel;
 • ondernemingsnummer.
 • bewijsstukken die aantonen dat hij moeilijkheden ondervindt voor de betaling van zijn sociale bijdragen in verband met deze crisis.

Eénmaal de formaliteiten vervuld, zal de fonds schriftelijk aan de betrokkenen moeten bevestigen dat hun aanvraag in aanmerking genomen werd, en zal ze hen over hun rechten en plichten moeten informeren.

De fondsen zullen geen invorderingsprocedure aanvatten voor de 2 betrokken kwartalen vóór 01/04/2023.

 

Rechten

Alle rechten op prestaties blijven behouden.

Dit geldt ook voor het recht op de moederschapshulp en het recht als mantelzorger.

Als de begunstigde van de maatregel de bijdragen niet helemaal betaald heeft binnen de voorziene termijnen, verliest hij het voordeel van het uitstel. 

De eventuele betaalde uitkeringen zullen gerecupereerd moeten worden door het betaalorganisme (sociaal verzekeringsfonds, ziekenfonds, Federale Pensioendienst).

 

2- Vrijstelling

Vrijstelling mogelijk voor het 4de kwartaal 2021 en het 1ste kwartaal 2022 maar niet voor de regularisatiebijdragen. 

 

De aanvraag

Via het vereenvoudigde formulier hieronder dat per e-mail moet worden gestuurd naar mybusiness@securex.be of per post naar 1, Verenigde-Natieslaan 9000 Gent.

De aanvraag voor 1/2022 zal pas mogelijk zijn na uitgifte van de bijdrage.

 

📌 De vermindering van de bijdragen is nog steeds mogelijk.

Dien hier uw aanvraag in.

 

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 07-10-2021