To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het overbruggingsrecht voor de zelfstandigen in quarantaine of gesloten scholen vanaf september

09/30/2020

Vanaf de maand september kunnen de zelfstandigen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht in volgende gevallen :

 

1. Moet u in quarantaine blijven?

Indien u in quarantaine wordt geplaatst en daardoor uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet onderbreken, kan u beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.

Het moet daarbij gaan om een daadwerkelijke en volledige onderbreking.  Indien u uw activiteit van thuis uit kan organiseren, komt u niet in aanmerking voor deze uitkering. 

Hoe dient u dit aan te tonen? Aan de hand van een quarantaine-attest op eigen naam of  op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als u.

OPGELET: zelfstandigen die, omwille van niet-essentiële redenen, wetens willens afgereisd zijn naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het ogenblik van vertrek, komen niet in aanmerking voor deze uitkering.

Voor de aanvragen die betrekking hebben op een quarantaine die slaat op een periode tot en met 31 augustus 2020, kan u beroep doen op de tijdelijke crisismaatregel (vrijwillige onderbreking).

 

2. Gesloten klassen/scholen/kinderopvang

Moet u uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken omdat u moet instaan voor de zorg voor uw kinderen, tengevolge de klas die in quarantaine moet of de sluiting van de school/ kinderopvang, dan kan u eveneens beroep doen op deze uitkering.

Het moet gaan om kinderen van hoogstens 12 jaar (of jonger) en moet worden aangetoond aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang).

Indien het kind ouder is dan 12 jaar, moet er een specifieke en omstandige motivering gegeven worden waarom u moet instaan voor de zorg voor het kind.

OPGELET : Dit impliceert dat quarantaine en gesloten klassen/scholen/kinderopvang vanaf 1 september 2020 niet meer onder het toepassingsgebied van de tijdelijke crisismaatregelen vallen. 

Voor de maand september kan u eveneens de tijdelijke ouderschapsuitkering aanvragen in dergelijke gevallen.  Evenwel kan deze niet gecumuleerd worden met de uitkering overbruggingsrecht.

 

3. Voorwaarden 

Indien u onder andere aan volgende voorwaarden voldoet, kan u een uitkering genieten afhankelijk van de periode van de quarantaine en het al dan niet hebben gezinslast.

  • aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of helper in hoofdberoep – toepassing van artikel 37 en minimumbijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep op N-3 of meewerkende echtgenoten.
  • u moet minstens 4 kwartalen effectief bijdragen (als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot/echtgenote) betaald hebben tijdens de afgelopen 4 jaar,
  • u mag geen beroepsactiviteit combineren met het overbruggingsrecht,
  • u mag geen recht hebben op een vervangingsinkomen (vb. arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkloosheidsuitkering)

Indien u meer informatie wenst, kan u onze diensten contacteren.

 

4. Uitkeringen

Aantal dagen

Zonder personen ten laste

Met personen ten laste

< dan 7 dagen

Geen recht

Geen recht

7 dagen

322,92 €

403,53 €

14 dagen

645,84 €

807,05 €

 

5. Aanvraagformulier

Zie bijlage onderaan deze pagina.

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 09/30/2020