To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Voorbereid op de Brexit? Vergeet uw EORI-nummer niet aan te vragen

09/17/2019

Drijft u handel met het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, Gibraltar)? Dan heeft u best uw EORI-nummer op zak vanaf 31 oktober 2019.

Op die dag verlaat het Verenigd Koninkrijk normaalgezien de Europese Unie. En de kans is reëel dat dit een no-dealbrexit wordt, wat wil zeggen dat er plots totaal andere handelsafspraken gelden.

Importeurs en exporteurs krijgen dan te maken met controles door de Belgische én de Britse douane:

  • Exporteurs moeten de Belgische douane via een uitvoeraangifte laten weten dat zij goederen uitvoeren buiten de EU.
  • Importeurs moeten de goederen die ze invoeren, aangeven bij de douane via een invoeraangifte. Op basis daarvan berekent de douane de invoerheffingen, en wordt er beoordeeld of er nog andere voorschriften gelden rond veiligheid, gezondheid, economie, milieu, enz.

De douane herkent uw aangiftes aan uw uniek identificatienummer, het zogenaamde EORI-nummer. EORI staat voor Economic Operator Registration and Identification. Zonder EORI-nummer kunt u geen douaneaangiftes opstellen, en kunnen uw goederen dus niet geladen of gelost worden.

Wilt u uw EORI-nummer aanvragen? Wij helpen u graag verder via uw dichtstbijzijnde Securex Ondernemingsloket.

Zie ook: FOD Economie: Brexit Impact Scan

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 09/17/2019