To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart

06/15/2020

Door de maatregelen opgelegd n.a.v. de coronacrisis, en de moeilijke heropstart voor veel sectoren, heeft de overheid een nieuwe tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ingevoerd ter ondersteuning van de heropstart voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Deze maatregel is bedoeld voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit heropstarten na deze te hebben onderbroken als gevolg van het verbod op of de beperking van hun zelfstandige activiteit in het kader van de COVID-19-crisis.

Voorwaarden: wie komt in aanmerking?

 • de zelfstandigen in hoofdberoep, helpers en meewerkende echtgenoten, voor zover ze voorlopige bijdragen verschuldigd zijn of zelfstandigen in bijberoep die minimaal de bijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep;

 

 • de zelfstandige die op 3 mei nog steeds verplicht was om de deuren te sluiten, zoals o.m. de volgende sectoren:
  • de horeca;
  • de non-food detailhandel (met uitzondering van doe-het-zelf-zaken en tuincentra die al in april 2020 zijn heropend en de dagbladhandels die ook reeds open waren in april 2020);
  • de markten (dit betreft zowel de klassieke marktkramen, als de mobiele verkopers van gebraden kippen en ijskarren, als andere foodtrucks)
  • de kappers en schoonheidsspecialisten
  • Reisbureaus met kantoor/ontvangstruimte (en dus niet enkel online actief zijn),
  • De autocarbedrijven die hoofdzakelijk het vervoer van personen verzorgen in het kader van recreatieve activiteiten (excursies, reizen)
 •  
 • De zelfstandige die vanaf 4 mei 2020 (of later) opnieuw mocht opstarten zonder andere beperkingen dan de regels inzake social distancing. Bijvoorbeeld:

 

Sector

Open vanaf

Overbruggingsrecht tot heropstart (indien alle voorwaarden voldaan)

Kapper

18 mei 2020

Juni (en verder)

Horeca

8 juni 2020

Juli (en verder)

Cultuursector

1 juli 2020

Juli (en verder)

 

 • Aantonen dat de activiteit, voor het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand, een daling kent met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Voor de maand juni gaat het om het kwartaal van de maand waarop de aanvraag betrekking heeft (2020/2), in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019 (2019/2).Voor zelfstandigen die niet actief waren in het tweede kwartaal van 2019, kan er rekening gehouden worden met een ander referentiekwartaal:

 

  • Bij gebrek aan een ander referentiekwartaal in 2019, moet er gekeken worden naar het eerstvolgende volledige kalenderkwartaal na het tweede kwartaal van 2019;

 

  • Bij gebrek aan een referentiekwartaal, moet gekeken worden naar de eerste volledige kalendermaanden van de zelfstandige activiteitDit omzetverlies of verlies in het aantal bestelling moet worden aangetoond a.d.h.v. objectieve elementen en bij voorkeur via een attest van de boekhouder. Opgelet, elke aanvraag zal het voorwerp uitmaken van een controle dus is het van belang om de nodige stavingsstukken ter beschikking te houden.

 

 • Indien u reeds recht heeft op het gewone overbruggingsrecht, dan kan u deze niet combineren met deze uitkering. De uitkering kan ook niet gecombineerd worden met een uitkering uitbetaald door het ziekenfonds.

Bedrag?

Het bedrag van de uitkering blijft ongewijzigd: 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.

 

Deze premie kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus.

Hoe aanvragen?

Het online formulier is nog niet beschikbaar. Van zodra deze beschikbaar is kan u deze hier terug vinden.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 06/15/2020