To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

05/26/2020

Wie kan aanspraak maken op het Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen?

 

Zelfstandigen die hun activiteiten in de maand mei en/of juni gedeeltelijk  moeten onderbreken voor het zorgen van  één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar. Indien je kind een beperking heeft, dan wordt de leeftijdsgrens opgetrokken tot 21 jaar (in bepaalde gevallen valt de leeftijdsgrens zelf volledig weg.

 

Komen in aanmerking:

  • Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkend partner, helper of student-zelfstadige
  • Zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen die actief zijn na hun wettelijk pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep

 

Opgelet: Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel. Bv geen cumulatie mogelijk met uitkering overbruggingsrecht.

 

Welke uitkering krijg je tijdens je Corona-ouderschapsverlof?

 

Het gaat om een maandelijkse uitkering van 532,24 euro of 875 euro voor éénoudergezinnen voor mei en/of juni 2020 voor ouders van een kind jonger dan 12 jaar of met een beperking.

 Zijn beide ouders zelfstandige? Dan komen ze allebei in aanmerking voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.

 Opgelet: Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel. Bv geen cumulatie mogelijk met uitkering overbruggingsrecht.

 

 

Hoe kan je Corona-ouderschapsverlof aanvragen?

U kan de uitkering aanvragen voor de maand mei en/of juni via uw sociaal verzekeringsfonds.

Surf naar https://affiliation.securex.eu/link/ouderschapsuitkering en vul het formulier meteen online in. 

Hoe vult u het formulier in? Dat gaat heel gemakkelijk:

  • Open de tool via de link;
  • Vul alle vulden in;
  • Klik op ‘bevestigen’.

U ontvangt nadien een bevestigingsmail van ons met een kopie van uw ingevulde formulier.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 05/26/2020