To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Ondernemer in het Vlaams Gewest? Misschien heeft u recht op een subsidie

11/05/2020

We hebben het al aangekondigd in ons artikel van 28 oktober: in sommige situaties kan een ondernemer in het Vlaams gewest recht hebben op een subsidie. Als u een omzetdaling van minstens 60% kan aantonen die te wijten is aan de coronacrisis, heeft u recht op een subsidie. Dat is het zogenaamde Vlaams beschermingsmechanisme.

Die bedraagt 10% van uw omzet in dezelfde periode van vorig jaar, met een maximum van 22.500 euro. Cafés en restaurants die verplicht moeten sluiten, moeten niet noodzakelijk een omzetverlies aantonen.

Als u in aanmerking komt voor deze premie kan u die vanaf 16 november aanvragen via de website van Vlaio.

 

Wat is het Vlaams beschermingsmechanisme?

Ondernemers hebben recht op een premie als ze tussen 1 oktober en 18 november een omzetverlies hebben van minstens 60%. Dat verlies moet te wijten zijn aan coronamaatregelen.

De ondernemers die aan die voorwaarde voldoen, kunnen een aanvraag voor een premie indienen. Zij hebben daarbij de keuze uit de volgende 2 referteperiodes:

 • De periode van 1 oktober tot 15 november 2020
 • De periode van 19 oktober tot 18 november 2020

Cafés en restaurants die verplicht moet sluiten, kunnen een steunaanvraag indienen voor de periode van de sluiting.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Een ondernemer die recht heeft op de premie, krijgt het volgende bedrag:

 

 • 10% van de omzet zonder BTW tijdens dezelfde periode in 2019 met een maximum van:
  • Referteperiode van 1 oktober tot 15 november 2020:
   • 11.250 euro voor ondernemingen met 9 of minder werknemers
   • 22.500 euro voor ondernemingen met 10 of meer werknemers
  • Referteperiode van 19 oktober tot 18 november 2020 en cafés en restaurants die verplicht gesloten zijn:
   • 7.500 euro voor ondernemingen met 9 of minder werknemers
   • 15.000 euro voor ondernemingen met 10 of meer werknemers
  • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op 5% van hun omzet zonder BTW tijdens dezelfde periode in 2019 met hetzelfde maximum als de zelfstandigen in hoofdberoep
  • Voor ondernemingen die in 2019 nog niet gestart waren, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet uit het financieel plan

 

Is er een specifieke regeling voor de cafés en restaurants?

De Vlaamse overheid voorziet inderdaad een specifieke regeling voor cafés en restaurants die vanaf 19 oktober verplicht moeten sluiten:

 • Zij moeten geen omzetdaling aantonen
 • Ze hebben recht op een premie van maximaal 7.500 (ondernemingen met maximum 9 werknemers) of 15.000 (ondernemingen met 10 of meer werknemers) euro
 • De premie mag gecombineerd worden met de verkoop van take away
  • Let op: als uw onderneming vorig jaar minstens 50% van de omzet uit take away haalde, moet u wel een omzetdaling van 60% aantonen. Ook als u nu verplicht moet sluiten.

Hoe u moet aantonen welk deel van uw omzet uit take away bestond, is op dit moment nog niet duidelijk.

Een gesloten café of restaurant kan ook recht hebben op de premies van 11.250 (voor onderneming tot 9 werknemers) of 22.500 (voor ondernemingen met minstens 10 werknemers) euro.

Die cafés of restaurants moeten dan een omzetdaling aantonen van minstens 60% in de periode van 1 oktober tot 15 november 2020.

 

Vanaf wanneer kan u de premie aanvragen?

U zal die premie vanaf 16 november kunnen aanvragen op de website van Vlaio.

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11/05/2020