To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Regering verlengt tijdelijke werkloosheid overmacht en dubbel overbruggingsrecht tot 30 september

18/05/2021

Op maandag 17 mei heeft de regering beslist om de economische steunmaatregelen in de strijd tegen corona te verlengen. De bestaande maatregelen worden verlengd tot 30 september 2021.

Het gaat daarbij onder andere om de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en het dubbel overbruggingsrecht. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat deze maatregelen verlengd worden.

 

Over welke maatregelen gaat het?

In het persbericht van de eerste minister worden de 13 belangrijkste maatregelen opgesomd. Die worden verlengd tot 30 september 2021.

Het gaat om deze maatregelen:

 

 1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 2. Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat sinds 1 januari 2021 actief is
 3. Individueel uitstel van betaling van belastingen en de niet-toepassing van sancties door de RSZ bij niet-betalen voorschotten plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
 4. Thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren: het verhoogd bedrag van 144,31 euro blijft van toepassing tot 30 september 
 5. Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten
 6. Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen
 7. Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid 
 8. Taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten 
 9. Fiscale incentive voor kwijtschelding huur: wordt verlengd in juni, juli, augustus en september
 10. Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden
 11. Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen
 12. Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon
 13. Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers 

 

Wat doet Securex voor u?

Zodra deze maatregelen officieel zijn, leest u er meer over op Lex4You.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-05-2021