To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uitstel van betaling sociale bijdragen ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest: verlenging

02/04/2020

Deze nieuwe maatregel geldt voor elke zelfstandige in hoofdberoep en elke meewerkende echtgenoot actief in de sector van het varkensvlees, die moeilijkheden ondervindt bij de betaling van zijn sociale bijdragen, voor zover die erom vraagt.


 Welke periode kan vrijgesteld worden?

De maatregel is van toepassing op de voorlopige bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 (maar niet op de regularisatiebijdragen).

  • De sociale bijdragen voor 01/2020 -> moeten betaald zijn tegen 31/03/2021
  • De sociale bijdragen voor 02/2020 -> moeten betaald zijn tegen 30/06/2021

 

Hoe doet u een aanvraag?

Om van het uitstel van betaling te genieten, moet u een schriftelijke aanvraag indienen:

  • Vóór 15/03/2020 voor het uitstel van 01/2020 en 02/2020
  • Vóór 15/06/2020 voor het uitstel van 02/2020

 

De aanvraag moet de volgende informatie omvatten:

  • uw naam, voornaam en domicilie;
  • uw handelsnaam en uitbatingszetel;
  • uw ondernemingsnummer.
  • bewijsstukken die aantonen dat u moeilijkheden ondervindt voor de betaling van uw sociale bijdragen vanwege deze crisis.

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 02/04/2020