To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Waalse premies voor sectoren in crisis nu ook officieel

11/18/2020

Zoals we in ons artikel van 29 oktober 2020 aankondigden, heeft de Waalse regering beslist om bijkomnde steunmaatregelen voor bepaalde ondernemingen in te voeren. Het gaat om de volgende ondernemingen:

  • Ondernemingen in de horecasector
  • Ondernemingen in andere sectoren waar de activiteit nog altijd stilligt

Deze maatregelen zijn nu officieel.

Sinds maandag 16 november 2020 kan u uw dossier voor die bijkomende steunmaatregelen indienen. U doet dat via het webplatform van de Waalse overheid. Doe dit op tijd want het platform zal op 15 december 2020 worden afgesloten.

Let op ! Deze twee nieuwe steunmaatregelen kunnen NIET worden gecumuleerd. U kan deze premie ook niet combineren met een premie van een andere deelstaat. 

 

Meer weten?

Raadpleeg de website 1890 voor meer informatie en een overzicht van de maatregelen en de uitvoeringsmodaliteiten.

 

Bronverwijzing :

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11/18/2020