To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Noodweer en overstromingen: welke oplossingen voor uw bedrijf?

16/07/2021

Welke oplossingen zijn er voor u als werkgever?

Lees er alles over op deze pagina "Tijdelijke werkloosheid overmacht door de overstromingen"

 

Op 14 en 15 juli 2021 werden delen van het land zwaar getroffen door wateroverlast die enorme schade veroorzaakten.

Wij zijn ons bewust van de moeilijkheden die dit voor u als zelfstandige meebrengt, naast de moeilijkheden in verband met de COVID-crisis.

U kunt rekenen op uw Securex-team om u te helpen in deze ingewikkelde periode en samen met u oplossingen te vinden.

📌 De volgende bepalingen gelden voor extreme weersomstandigheden in de volledige maand juli en dus niet alleen beperkt zijn tot het extreme noodweer op 14 en 15 juli 2021.

 

Welke oplossingen zijn er voor u als zelfstandige?

 

  1. Overbruggingsrecht

In deze context van natuurrampen kunt u gebruik maken van het klassieke overbruggingsrecht onder de derde pijler (gedwongen onderbreking), in geval van een volledige onderbreking van een zelfstandige activiteit gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen.  De onderbreking moet bovendien onafhankelijk van de wil van de zelfstandige zijn.

Opgelet: deze financiële uitkering in het kader van het klassieke overbruggingsrecht kan in éénzelfde maand niet gecumuleerd worden met een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen.

👉Meer informatie over de voorwaarden, de bedragen en het aanvraagformulier, leest u hier: Klassiek overbruggingsrecht

 

Vanaf oktober 2021 tot en met 31 december 2021 kunt u gebruik maken van het crisisoverbruggingsrecht in verband met de omzetdaling van 65%, mits u aan de voorwaarden voldoet. U kunt de informatie hier vinden.

Opgelet: zelfstandigen die hun activiteiten definitief hebben stopgezet, kunnen deze tijdelijke crisismaatregelen niet genieten (noch het 2de luik van de tijdelijke crisismaatregelen - omzetdaling van 65%, noch de tijdelijke maatregel overstromingen).  Zij kunnen enkel een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht (derde pijler). 

 

  1. Betalingsversoepelingen

Bovendien wordt de getroffen zelfstandigen de mogelijkheid geboden om:

  • een uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor het derde kwartaal van 2021 te bekomen (âš  Aanvraag mogelijk tot 14/09/2021) --> Deze optie is niet meer mogelijk

Voordelen:

Er worden geen verhogingen aangerekend voor de laattijdige betalingen.

Uw klant behoudt zijn sociale rechten (ziekteverzekering, pensioen, enz.).

Nadelen: 

Fiscaal gevolg: uw klant trekt in 2021 minder bijdragen af als beroepskost.

Financiël gevolg: de termijn voor het derde kwartaal van 2021 wordt verlengd tot 30 september 2022. Op dat moment zal uw klant twee maal de bijdragen moeten betalen (3e kwartaal 2021 én 3e kwartaal 2022).

📌 U kunt uw aanvraag indienen door de nodige velden aangeduid met een pijl hier in te vullen

 

  • een vermindering van voorlopige sociale bijdragen te vragen hier

Voordeel:

Het bedrag van de bijdragen stemt overeen met het geraamde inkomen van uw klant voor het jaar.

Nadeel:

Blijkt het definitief inkomen van uw klant toch hoger te zijn, dan moet hij/zij regularisatiebijdragen betalen, verhoogd met 3 % per kwartaal en een eenmalige verhoging van 7 %.

 

  • een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen in te dienen voor het derde kwartaal van 2021

Voordeel:

De sociale bijdragen van het derde kwartaal 2021 hoeft uw klant niet te betalen.

Nadeel:

Dit kwartaal telt niet mee voor het pensioen van uw klant.

📌 Hieronder vindt u het specifieke aanvraagformulier voor een vrijstelling voor overstromingen. Wij raden u echter aan de digitale ontwikkeling van dit formulier af te wachten om uw aanvraag online in te dienen. Deze methode zorgt voor een meer optimale verwerking van uw aanvraag.

👉 Zie ook de voorwaarden in dit artikel :

Hulp bij tijdelijke financiële problemen

 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via mybusiness@securex.be

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 16-07-2021