To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verhoging van sommige uitkeringen op 1/3/2020

03/13/2020

De bedragen van de sociale uitkeringen werden geïndexeerd op 1 maart 2020.

Alternatieve hulp

Uitkering mantelzorg

- Volledige onderbreking

- Gedeeltelijke onderbreking

 

€ 1.291,69 per maand

€ 645,84 per maand

 Uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid

Primaire ongeschiktheid (vanaf de 8ste dag tot de 12e maand ongeschiktheid)

- Alleenstaande

- Gezinshoofd (met gezinslast)

 

€ 49,68 per dag

€ 62,08 per dag

Invaliditeit (vanaf de 13e maand ongeschiktheid)

a) zonder gelijkstelling

- Alleenstaande

- Gezinshoofd (met gezinslast)

b) met gelijkstelling

- Alleenstaande

- Gezinshoofd (met gezinslast)

 

 

€ 49,68 per dag

€ 62,08 per dag

 

€ 49,68 per dag

€ 62,08 per dag

 Uitkering overbruggingsrecht

- Zonder gezinslast

- Met gezinslast

€ 1.291,69 per maand

€ 1.614,10 per maand

 Pensioenbedragen

Gehuwd

- Minimumpensioen (volledige loopbaan)

 

€ 19.369,22 per jaar

Overlevende echtgenoot

- Minimumpensioen (volledige loopbaan)

 

€ 15.293,12 per jaar

Alleenstaande

- Minimumpensioen (volledige loopbaan)

 

€ 15.500,27 per jaar

 

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 03/13/2020