To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Opgelet! Sinds 1 september kunt u een boete krijgen indien u zich niet tijdig registreert in het UBO-register

06/09/2021

Bedrijven en vzw’s zijn sinds begin 2020 verplicht hun “uiteindelijke begunstigden” te registreren in het UBO-register. Het UBO-register is een Europese verplichting i.k.v. de strijd tegen terrorisme en witwassen.

Indien u zich niet tijdig registreert riskeert u een boete tussen 250 en 50.000 euro. Er werden tot op heden geen boetes uitgeschreven, maar daar komt dus nu verandering in.

Sinds vorig jaar schrijft de fiscus alle bedrijven aan die niet in orde zijn met het UBO-register. Op 1 september is de fiscus gestart met het uitschrijven van boetes voor ondernemingen die geen gevolg hebben gegeven aan deze herinneringsbrief.

 

Volgens de FOD Financiën hebben ongeveer 85.000 bedrijven en vzw’s zich nog niet geregistreerd, dit is ongeveer 11% van de entiteiten. 89% van de entiteiten hebben dus al aan de verplichting voldaan.

 

Bewijsstukken

 

1 september is eveneens de deadline voor het toevoegen van bewijsstukken aan het UBO-register. Bij een registratie in het UBO-register dient u aan de hand van bewijsstukken aan te tonen dat de opgegeven info correct is.

Volgens FOD Financiën heeft nog maar 47% van de aangeschreven entiteiten al een bewijsstuk toegevoegd. 

Ook voor het ontbreken van deze bewijsstukken kan u heden een boete krijgen.

 

Wij kunnen u bijstaan bij het in orde brengen van deze verplichting. Contacteer één van onze ondernemingsloketten voor meer info.

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 06-09-2021