Top frame
v4.32.0.6
Onthaal |  Groep Securex |  Contact & Vragen  

De loonkost vormt een cruciaal gegeven in het beheer van de human resources van uw bedrijf. Securex biedt u, via deze toepassing, de mogelijkheid om on line de loonkost van een bestaande of een bijkomende werknemer te berekenen met de grootste precisie.

De toepassing Loonkost biedt volgende voordelen :

  • simulatie voor meer dan 250 paritaire comités
  • integratie van de berekening van verbrekingsvergoedingen voor bedienden;
  • integratie van maaltijdcheques, groepsverzekering, externe dienst voor preventie en bescherming,...
  • simulatie van doelgroepverminderingen, zoals eerste aanwervingen, jonge werknemers, oudere werknemers, enz...
  • dagelijkse actualisering van de juridische parameters
  • integratie met bruto-netto-berekeningen
  • Resultaat is afdrukbaar

Via deze toepassing beschikt u steeds over de meest actuele versie en simulaties die gekend zijn voor meer dan 250 PC's