Dimona - Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

In het kader van de administratieve vereenvoudiging en het e-government hebben de overheidsdiensten DIMONA in het leven geroepen. Deze onmiddellijke aangifte van tewerkstelling maakt het mogelijk heel wat administratieve documenten en formaliteiten te elimineren.

Deze aangifte moet elektronisch gebeuren, voor de start van de tewerkstelling en bij het einde van diezelfde tewerkstelling, zodat de sociale inspectie onmiddellijk kan nagaan of een werknemer daadwerkelijk bij de RSZ geregistreerd is. Is dit niet zo, dan wordt dit automatisch als zwartwerk beschouwd en volgt een sanctie. Bij laattijdige of niet uitgevoerde aangiftes kunnen de administratieve geldboetes oplopen van 1.875 EUR tot 6.250 EUR.

Hoe kan u een Dimona-aangifte tijdig aangeven?

 1. Indien u reeds gebruiker bent, kan u via onze webtool 'Dimona' overal en om het even wanneer aan uw Dimona-verplichting voldoen. Bovendien kunt u met deze toepassing ook de status van uw verschillende aangiftes opvolgen.

 2. Indien u nog geen gebruiker bent, kan u een user & password aanvragen via deze link. Binnen enkele dagen ontvangt u dan van ons het toegekende user & paswoord. Zo kan u in geval van een Dimona-aangifte na het ontvangst van uw user & paswoord gebruik maken van onze webtool 'Dimona'.

 3. Indien u geen gebruiker bent, maar toch dringend een Dimona-aangifte moet doorgeven, heeft Securex de volgende mogelijkheden voorzien:

  • U kan 24 uur op 24 het callcenter bellen op het telefoonnummer 0903 99 217.
   Na het telefonisch doorgeven van de noodzakelijke Dimona-gegevens door u aan het callcenter, zorgen zij voor een correcte Dimona-aangifte.
  • In het geval van "extra's en gelegenheidsarbeiders" heeft u ook de mogelijkheid om een fax stuurt naar het callcenter, dan kan dit op het volgende faxnummer 0703 51 100.
   Gelieve dan gebruik te maken van één van de volgende documenten (naargelang de sector waartoe uw organisatie behoort) en dit volledig in te vullen om ons in staat te stellen een correcte Dimona-aangifte te laten registreren.

Indien enkele bijkomende gegevens volledig correct zijn ingevuld, volstaat de Dimona-aangifte "voor de 'extra's' en gelegenheidsarbeiders" zelfs voor een automatische loonsverwerking.