Wat is een CU (Concurrent User) ?

Terug

Naargelang het aantal Concurrent Users die u besteld heeft bij Securex kan u met deze tegelijkertijd werken. Indien u over slechts één CU beschikt dient u deze te delen met uw collega's die ook Magistral wensen te gebruiken.