Controle prestatiekalenders via Format 1 - Format 2 lijsten

Terug

Indien u de prestatiekalenders van een bepaalde periode wenst te controleren en/of af te drukken alvorens ze door te sturen naar Securex, of u wenst van een voorbije periode een beknopt overzicht van alle prestatiekalenders, dan kan dit via de rapporten Format 1 en Format 2.
Format 1 : Via de optie "Lijst" krijgt u de kalender op een volledige pagina per werknemer.
Als u voor de optie "Tabel" kiest, krijgt u een horizontaal maandoverzicht per werknemer. (3-tal werknemers per pagina).
Format 2 : Hier kan u via een aantal parameters onder andere de details per werknemer weglaten en krijgt u een maandsynthese op firmaniveau van alle aanwezigheden en afwezigheden.

Deze rapporten zijn te vinden onder het menu "Voorbereiding Lonen -> Rapporten".