Medische Controle

Terug

Het absenteïsme van de werknemers brengt bijkomende kosten voor de werkgever mee. Naast de belangrijke directe lasten verbonden met het gewaarborgd loon zijn er in de eerste plaats de onrechtstreekse financiële lasten die eruit voortvloeien. Denken we maar aan produktieverlies, overuren, vervangend personeel en problemen in de planning en levering. Absenteïsme kan bovendien in sommige gevallen een slecht sociaal klimaat veroorzaken.

Dankzij de Medische Controledienst van de Groep Securex kan men verdachte situaties snel ophelderen en misbruiken opsporen via gerichte controles.

Via gebruiksvriendelijke wizards en een rechtstreekse communicatie is het mogelijk om vanuit Magistral medische controle aan te vragen.

Voor alle verdere info zoals financiële voorwaarden en werkwijze verwijzen we naar de on-line Help van Magistral onder de rubriek Social Management.