Een medische controle aanvragen
Tot uw dienst !

Uw gegevens (facturatieadres)

*
* (formaat: Zxxxxxxxxx en Z = 0 of 1)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Ja Nee
*
Tarieven - Medische Controle vzw
Deze tarieven zijn exclusief btw. De heffing van 21% wordt berekend op het totale bedrag van de factuur.
Een korting wordt toegekend voor de periode dat de aangeslotene
een contract heeft gesloten met een van de volgende verenigingen die deel
uitmaken van de Groep Securex namelijk de vzw Sociaal Secretariaat Securex,
de vzw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming Securex of de Gem. Kas
Verzekeringskas Arbeidsongevallen Securex.

Te controleren werknemer

*
*
*
(formaat: dd/mm/yyyy)
*
*
*
*
*
*
*
(formaat: dd/mm/yyyy)
*
Ik ga akkoord met de verkoopsvoorwaarden: Ja Nee
U mag mijn gegevens verwerken voor de beschreven doeleinden: Ja Nee
* Verplicht in te vullen velden