To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het aantal documenten dat u kunt bekijken, hangt af van uw profiel. Voor meer informatie klik hier.


Can be sorted ascending or descending
Hide details for 1. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw personeelsbeheer [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferenc1. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw personeelsbeheer
Inleiding
Op welke persoonsgegevens heeft de GDPR betrekking?
Heeft de werkgever de plicht om een register van verwerkingsactiviteiten of dataregister bij te houden voor de verwerking van persoonsgegevens?
Wat houdt de informatieplicht tegenover de werknemers in?
Is de werkgever verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) aan te stellen?
Wat houdt de verplichting tot betere beveiliging van persoonsgegevens in?
Wanneer moet de werkgever een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren?
Wanneer moet een gegevenslek in verband met persoonsgegevens gemeld worden?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 2. Het elektronisch toezicht op de werknemers [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=49~~1&Lang=2. Het elektronisch toezicht op de werknemers
Lees eerst even dit …
Wat is de context?
Wat is het wettelijk kader?
Welke beperkingen legt de CAO nr. 81 de werkgever op bij de controle?
Verplichting tot gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) bij het invoeren van elektronisch toezicht op de werknemers
Wat men niet uit het oog mag verliezen
Wat zijn de sancties?
Wat zeggen de Hoven en Rechtbanken hierover?
Een aanbeveling van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Een internetreglement, een must
Volg de checklist
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 3. Camerabewaking [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=49~~3&Lang=NL" target="blank">][<img cl3. Camerabewaking
Lees eerst even dit …
Wat is de context?
Wat verstaat men onder “camerabewaking”?
Onder welke voorwaarden is camerabewaking op de arbeidsplaats toegestaan?
Verplichting tot gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) bij het invoeren van camerabewaking op de werkvloer?
Bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de bewakingscamera’s
Wat men niet uit het oog mag verliezen?
Wat is het standpunt van de hoven en rechtbanken?
Bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de bewakingscamera’s
Camerabewaking om misdrijven te voorkomen
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 4. De geolokalisatie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=49~~4&Lang=NL" target="blank">][<img4. De geolokalisatie
Lees eerst even dit …
Is geolokalisatie wettelijk toegestaan?
Welke principes moeten nageleefd worden?
Wat is het standpunt van de hoven en rechtbanken?
Verplichting tot gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) bij invoeren geolokalisatie
Wat men niet uit het oog mag verliezen?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 5. Het fouilleren van werknemers [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=49~~5&Lang=NL" target="b5. Het fouilleren van werknemers
Lees eerst even dit …
Wat is het wettelijk kader en waarop hebben de wettelijke bepalingen betrekking?
Mag een werkgever zijn werknemers bij het verlaten van de arbeidsplaats fouilleren?
Welke voorwaarden moet de werkgever naleven?
Wat men niet uit het oog mag verliezen?
Wat als de werknemer de controle weigert?
Welke sancties worden opgelegd?
Wat is het standpunt van de hoven en rechtbanken?
Welke conclusies kunnen we hieruit trekken?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 6. De registratie van telefoongesprekken [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=49~~6&Lang=NL" t6. De registratie van telefoongesprekken
Lees eerst even dit…
Wat is het wettelijk kader?
Toestemming van alle deelnemers aan het telefoongesprek
Technische uitzonderingen
Toegestaan door een specifieke wet
Enkele rechterlijke uitspraken
Tot besluit
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 7. De aanwerving van werknemers [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=49~~7&Lang=NL" target="bl7. De aanwerving van werknemers
Dit onderwerp wordt geanalyseerd in onze fiche “Selectie en recrutering”
Hide details for 8. Kledingvoorschriften en dragen van uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging [<a href="/lex-go.nsf/Prin8. Kledingvoorschriften en dragen van uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging
Lees eerst even dit…
Probleemstelling
Wat is het wettelijk kader?
Wat zegt de rechtspraak?
Tot besluit…
Hide details for 9. Gebruik van sociale netwerken door werknemers [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=49~~10&L9. Gebruik van sociale netwerken door werknemers
Lees eerst even dit…
Context
Virtueel absenteïsme
Lasterlijke uitlatingen of uitlatingen die de reputatie van de onderneming kunnen schaden
Verzamelen van gegevens door de werkgever