To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: nieuw model van medisch getuigschrift

05/05/2020

De Groep van 10, bestaande uit werkgeversfederaties en vakbonden, is op 14 april samengekomen en heeft een akkoord bereikt over de volgende 3 voorstellen van maatregelen:

  • een nieuw model van medisch getuigschrift;
  • afstemming van de primaire ongeschiktheidsuitkeringen op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens het coronavirus;
  • meldingsplicht aan de werknemer bij tijdelijke werkloosheid.

Behoudens het nieuw model van medisch getuigschrift zijn deze maatregelen nog niet van toepassing.

Nieuw model van medisch getuigschrift

Er werd een nieuw medisch getuigschrift uitgewerkt om een onderscheid te maken tussen quarantaine en arbeidsongeschiktheid. De arts kan nu op het medisch getuigschrift vermelden in welke situatie de werknemer zich bevindt.

Als de werknemer in quarantaine is en niet kan telewerken, kan hij rekenen op een uitkering tijdelijke werkloosheid. Als hij arbeidsongeschikt is, zijn de gewone regels van toepassing en ontvangt de werknemer ofwel zijn gewaarborgd loon, ofwel een uitkering van zijn ziekenfonds.

Voortaan en gedurende heel de periode van de coronacrisis, zullen er dus twee soorten van medische getuigschriften gebruikt worden door de artsen :

  • een model voor de arbeidsongeschiktheden;
  • en een model voor de personen die in quarantaine worden geplaatst.

Dezelfde modellen zullen voor alle patiënten gelden, ongeacht hun sociaal statuut (loontrekkende, zelfstandige, enz.), voor de raadplegingen met of zonder fysisch contact.

Afstemming van de primaire ongeschiktheidsuitkeringen op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens het coronavirus

De Groep van 10 wil ook een ongelijke behandeling vermijden tussen werknemers die tijdelijk werkloos zijn en werknemers die arbeidsongeschikt zijn. De arbeidsongeschiktheid van werknemers met een brutoloon van minder dan 3.547,97 euro is momenteel immers lager dan de uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Het voorstel streeft ernaar eenzelfde vergoedingsbedrag toe te kennen aan werknemers die arbeidsongeschikt of tijdelijk werkloos zijn wegens de coronaviruscrisis.

Meldingsplicht aan de werknemer bij tijdelijke werkloosheid

Wegens de coronaviruscrisis is de werkgever momenteel niet verplicht de tijdelijke werkloosheid aan zijn werknemers te melden.

De Groep van 10 stelt voor dat een werkgever die beslist een werknemer tijdelijk werkloos te stellen verplicht wordt een melding te sturen naar zijn werknemer. Zo zijn de partijen tijdig op de hoogte over hun situatie.

De melding moet gebeuren ten laatste op de dag vóór de ingangsdatum van de tijdelijke werkloosheid, en in elk geval uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer zich naar het werk begeeft. Bijgevolg kan de werkgever geen tijdelijke werkloosheid aangeven voor de dagen waarvoor hij niet aan de meldingsplicht heeft voldaan.

We houden u uiteraard op de hoogte met betrekking tot deze twee laatste maatregelen, die nog niet van kracht zijn.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-05-2020