E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Bijkomende waarborgen

Verzekering aanvullende wet

Wat is het nut van de bijkomende verzekering aanvullende wet?

De arbeidsongevallenverzekering beperkt de uitkeringen tot een wettelijk loonplafond.

De verzekering aanvullende wet dekt het gedeelte van het loon boven het wettelijk loonplafond:

Wenst u een offerte voor een verzekering bij Securex? Mail naar insurance@securex.be

Hoe worden de vergoedingen berekend?

In de verzekering aanvullende wet van Securex heeft de werkgever de keuze uit twee berekeningsformules:

Klik hier voor een cijfervoorbeeld van de vergoeding "basis wet".

 

Cijfervoorbeeld van de vergoeding "basis-wet"

We gaan uit van volgend voorbeeld: Een werknemer van 40 jaar heeft een arbeidsongeval. Hij verdient jaarlijks 55.000 euro bruto.
De arbeidsongevallenverzekering berekent de uitkering op het wettelijk loonplafond. Voor 2020 bedraagt dit 44.817,89 euro.

Is hij tijdelijk arbeidsongeschikt (bijv. gedurende 31 dagen)?

Is hij 100% blijvend arbeidsongeschikt?

Deze lijfrente wordt onmiddellijk in kapitaal uitbetaald. Voor een werknemer van 40 jaar betekent dit: 169.228,70 euro (10.182,11 EUR x leeftijdscoëfficiënt 16,6206).

Overlijdt hij door het arbeidsongeval en laat hij bijvoorbeeld een weduwe achter?

44.817,89 EUR x 30% = 13.445,37 EUR

Deze lijfrente wordt niet in kapitaal uitgekeerd maar in een maandelijkse of trimestriële rente.

Deze wordt onmiddellijk in kapitaal omgezet en uitbetaald. Voor een weduwe van 40 jaar betekent dit: 50.768,56 EUR (3.054,63 x leeftijdscoëfficiënt 16,6206).