E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Bijkomende waarborgen

Verzekering privé-leven

Wat is het nut van de verzekering privé-leven?

Deze verzekering dekt de ongevallen die de werknemers zouden overkomen buiten hun beroepsactiviteit. Deze vallen immers buiten de arbeidsongevallenverzekering.

De verzekering vormt een compensatie voor de beperkte tussenkomst van de sociale zekerheid bij privé-ongevallen.

Bovendien is de grens tussen beroeps-en privéleven niet altijd even duidelijk zoals in het geval van thuiswerk of missies in het buitenland. Door een bijkomende verzekering privé-leven af te sluiten, worden discussies aangaande de aard van het ongeval vermeden.

Wenst u een offerte voor een verzekering bij Securex? Mail naar insurance@securex.be

Hoe worden de vergoedingen berekend?

In de verzekering Privé-leven van Securex heeft de werkgever de keuze uit twee berekeningsformules:

Klik hier voor een cijfervoorbeeld van de vergoeding "basis wet".

Cijfervoorbeeld van de vergoeding "basis-wet"

We gaan uit van volgend voorbeeld: een medewerker van 40 jaar valt thuis van de trap en is daardoor arbeidsongeschikt. Hij verdient jaarlijks 55.000 euro bruto.


Is hij tijdelijk arbeidsongeschikt gedurende bv. 100 dagen?

De eerste 30 dagen ontvangt hij zijn gewaarborgd loon.

De Securex uitkering bedraagt vanaf de 31ste dag:
(55.000,00 EUR x 90%) / 365 = 135,62 EUR

In totaal: 135,62 EUR x (100 dagen – 30 dagen) = 9.493,40 EUR

De tussenkomst van het ziekenfonds wordt van deze vergoeding afgetrokken.

Is hij blijvend arbeidsongeschikt?

Dan wordt de lijfrente omgezet in kapitaal en onmiddellijk uitbetaald. Voor iemand van 40 jaar die voor 50% arbeidsongeschikt blijft, betekent dit: 457.066,50 EUR (55.000 EUR x 50% x leeftijdscoëfficiënt 16,6206).

Overlijdt hij door het ongeval?

Dan wordt de lijfrente omgezet in kapitaal en onmiddellijk uitbetaald. Voor een weduwe van 40 jaar betekent dit: 274.239,90 EUR (55.000 EUR x 30% x leeftijdscoëfficiënt 16,6206).

Zijn er medische kosten?

We betalen het verschil tussen de werkelijke kosten en de tussenkomst van het ziekenfonds terug aan de medewerker.