E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Schadegeval

Ernstig arbeidsongeval

Wat is een ernstig arbeidsongeval?

Als ernstig arbeidsongeval wordt beschouwd:

1° een arbeidsongeval dat aanleiding heeft gegeven tot de dood

OF

2° een arbeidsongeval waarvan het gebeuren direct in verband staat met:

· OFWEL een afwijkende gebeurtenis uit bijlage 1 van het K.B.
· OFWEL een voorwerp uit bijlage 2 van het K.B.

EN dat aanleiding heeft gegeven tot:

· OFWEL een blijvend letsel
· OFWEL een tijdelijk letsel uit bijlage 3 van het K.B.

Ongevallen op de weg van en naar het werk vallen buiten de definitie.

Bijlage 1

Een van volgende afwijkende gebeurtenissen:

· afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand (codes 10 tot 19);
· afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen (codes 20 tot 29);
· breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp (codes 30 tot 39);
· verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp (codes 40 tot 44);
· vallen van personen van hoogte (code 51);
· gegrepen of meegesleept worden door een voorwerp of de vaart daarvan (code 63).

Bijlage 2

Een of meer van volgende betrokken voorwerpen:

· steigers of bovengrondse constructies (codes 02.00 tot 02.99);
· graafwerken, sleuven, putten, onderaardse gangen, tunnels of ondergrondse wateromgeving (bedoeld door de codes 03.01, 03.02 en 03.03);
· installaties (codes 04.00 tot 04.99);
· machines of toestellen (codes 05.00 tot 05.99, 07.00 tot 07.99 en 09.00 tot 10.99);
· systemen voor gesloten of open transport en opslag (codes 11.00 tot 11.99, 14.10 en 14.11);
· voertuigen voor transport over land (codes 12.00 tot 12.99);
· chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen (codes 15.00 tot 15.99, 19.02 en 19.03);
· veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting (codes 16.00 tot 16.99);
· wapens (code 17.05);
· dieren, micro-organismen, virussen (codes 18.03, 18.04 en 18.05).

Bijlage 3

Een of meer van volgende tijdelijke letsels:

· vleeswonden met verlies van weefsel die aanleiding geven tot een meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 013);
· botbreuken (codes 020 tot 029);
· traumatische amputaties (verlies van ledematen - code 040);
· afzettingen (code 041);
· schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend kunnen zijn (code 053);
· schadelijke effecten van elektriciteit die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 054);
· brandwonden die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid of chemische of inwendige verbrandingen of bevriezingen (codes 060 tot 069);
· acute vergiftigingen (codes 071 en 079);
· verstikkingen en verdrinkingen (codes 081 tot 089);
· effecten van straling (niet thermische) die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 102).

Wat zijn de verplichtingen als werkgever bij een ernstig arbeidsongeval?

Naast de gewone aangifteverplichting bij de verzekeraar, gelden volgende verplichtingen bij een ernstig arbeidsongeval:

Gaat het om een zeer ernstig arbeidsongeval? Dan moet hij het ongeval bovendien onmiddellijk aangeven bij de Dienst voor Toezicht en Welzijn op het Werk.

Zeer ernstige arbeidsongevallen zijn:

Wenst de werkgever hierover verder advies? Doe een beroep op onze preventiedienst Arbeidsongevallen. Onze specialisten staan steeds klaar:

Sophie Deneubourg:
gsm: 0478/78 18 91
e-mail: sophie.deneubourg@securex.be 

Danny Deschijnck: 
gsm: 0478/78 18 87
e-mail danny.deschijnck@securex.be

Doet de werkgever de aangifte via onze e-tool Accident Manager, dan krijgt hij tijdens de aangifte de melding of het een ernstig arbeidsongeval betreft.

Wat zijn de verplichtingen als werkgever bij een ernstig arbeidsongeval?

Naast de gewone aangifteverplichting bij de verzekeraar, gelden volgende verplichtingen bij een ernstig arbeidsongeval:

Gaat het om een zeer ernstig arbeidsongeval? Dan moet hij het ongeval bovendien onmiddellijk aangeven bij de Dienst voor Toezicht en Welzijn op het Werk.

Zeer ernstige arbeidsongevallen zijn:

Wenst de werkgever hierover verder advies? Doe een beroep op onze preventiedienst Arbeidsongevallen. Onze specialisten staan steeds klaar:

Jules Delen: tel: 09/280 40 07
fax: 09/280 40 45
e-mail: jules.delen@securex.be

Danny Deschijnck: tel 09/280 40 52
fax 09/280 40 45
e-mail danny.deschijnck@securex.be

Doet de werkgever de aangifte via onze e-tool ASR AO, dan krijgt hij tijdens de aangifte de melding of het een ernstig arbeidsongeval betreft.

Wat zijn de verplichtingen als werkgever bij een ernstig arbeidsongeval?

Naast de gewone aangifteverplichting bij de verzekeraar, gelden volgende verplichtingen bij een ernstig arbeidsongeval:

Gaat het om een zeer ernstig arbeidsongeval? Dan moet hij het ongeval bovendien onmiddellijk aangeven bij de Dienst voor Toezicht en Welzijn op het Werk.

Zeer ernstige arbeidsongevallen zijn:

Wenst de werkgever hierover verder advies? Doe een beroep op onze preventiedienst Arbeidsongevallen. Onze specialisten staan steeds klaar:

Jules Delen: tel: 09/280 40 07
fax: 09/280 40 45
e-mail: jules.delen@securex.be

Danny Deschijnck: tel 09/280 40 52
fax 09/280 40 45
e-mail danny.deschijnck@securex.be

Doet de werkgever de aangifte via onze e-tool ASR AO, dan krijgt hij tijdens de aangifte de melding of het een ernstig arbeidsongeval betreft.

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?