E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Starten als zelfstandige

Verplichtingen > U moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

U moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Raadpleeg onze nieuwe Lex4you: 

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Verplichtingen > U moet sociale bijdragen betalen

Verlaagde minimumbijdragen voor 'primostarters'

Raadpleeg onze nieuwe Lex4you: 

Primostarters 

Voorlopige bijdragen

Raadpleeg onze nieuwe Lex4you: 

De voorlopige bijdragen

Voorlopige bijdragen

Wat indien ik geen netto beroepsinkomsten van drie jaar geleden als zelfstandige heb?

Dan bevindt u zich in een situatie van begin van activiteit of verandering van categorie (bv. hoofdberoep naar bijberoep of bijberoep naar hoofdberoep).

In deze 2 gevallen hebt u geen referte-inkomsten. In een dergelijke situatie berekent het sociaal verzekeringsfonds voorlopige bijdragen.

De voorlopige bijdragen worden later herzien

• De voorlopige bijdragen van het eerste volledige kalenderjaar, en de eventueel voorafgaande kwartalen, worden geregulariseerd op basis van de beroepsinkomsten van dat eerste kalenderjaar onderwerping.

• De voorlopige bijdragen met betrekking tot de volgende kalenderjaren worden geregulariseerd op basis van de beroepsinkomsten van respectievelijk het tweede en het derde kalenderjaar onderwerping.

Hoeveel bedragen deze voorlopige bijdragen?

Aard van de activiteit

Voorlopige bijdrage

per kwartaal

Euro

Toegepaste bijdragepercentage

en inkomen

Euro.

Hoofdberoep

• Tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar van activiteit

• Tweede volledige kalenderjaar

• Derde volledige kalenderjaar


629,03
644,37
659,71


20,50 % van 11 824,39
21,00 % van 11 824,39
21,50 % van 11 824,39

Bijberoep

• Tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar van activiteit

• Tweede volledige kalenderjaar

• Derde volledige kalenderjaar


69,60
71,29
72,99


20,50 % van 1 308,18
21,00 % van 1 308,18
21,50 % van 1 308,18

Meewerkende echtgenoot (maxistatuut)

• Tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar van activiteit

• Tweede volledige kalenderjaar

• Derde volledige kalenderjaar


276,34
283,07
289,81


20,50 % van 5 194,46
21,00 % van 5 194,46
21,50 % van 5 194,46

Activiteit na de pensioenleeftijd

• Tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar van activiteit

• Tweede volledige kalenderjaar

• Derde volledige kalenderjaar


139,19
142,58
145,97


20,50 % van 2 616,35
21,00 % van 2 616,35
21,50 % van 2 616,35

Bonus bij betaling bovenop de wettelijke minimumbijdrage

Indien u dit wenst, kunt u voorlopige bijdragen op basis van een geraamd inkomen betalen.

Op basis van het betaalde supplement (verschil tussen de voorlopig betaalde bijdragen en de wettelijk verschuldigde voorlopige minimumbijdrage) wordt een bonus (korting) berekend.

Om een bonus te krijgen, moet dit supplement betaald worden và³à³r het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het refertejaar, zijnde het jaar waarvan het inkomen gebruikt zal worden om de bijdragen in kwestie te regulariseren.

Vb. iemand die begonnen is als zelfstandige op 1 januari 2010 kan voor het jaar 2010 vervroegde bijdragen betalen tot 30 juni 2011. Voor de bijdragen 2011, tot 30 juni 2012 en voor de bijdragen 2012, tot 30 juni 2013.

De bonus bedraagt 0,75% per kwartaal en wordt uitgekeerd op het moment van de regularisatie van de voorlopige bijdragen, wanneer het fonds kennis neemt van de inkomsten van het betrokken jaar.

Door voor deze formule te kiezen, vermijdt u eventuele zware regularisaties.

Wenst u voorlopige bijdragen te betalen op basis van een geraamd inkomen hoger dan het wettelijk minimum, stuur ons dan een verklaring met uw geraamd inkomen toe.

Bijdragen per kwartaal (beheerskosten 3,80% inbegrepen) voor het eerste jaar van de activiteit

 

Geschatte

jaarinkomsten

2010
Euro

Hoofdberoep
Euro

 

Meewerkende

echtgenoot

maxistatuut

Euro

Bijberoep
Euro


Activiteit na

pensioenleeftijd

Euro

1 308,17
1 308,18
2 616,34
2 616,35
3 000,00
4 000,00
10 000,00
15 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
75 246,19

629,03
629,03
629,03
629,03
629,03
629,03
629,03
797,96
1 063,95
1 595,93
2 127,90
2 659,88
3 044,77
3 604,99

276,34
276,34
276,34
276,34
276,34
276,34
531,98
797,96
1 063,95
1 595,93
2 127,90
2 659,88
3 044,77
3 604,99

0,00
69,59
139,19
139,19
159,59
212,79
531,98
797,96
1 063,95
1 595,93
2 127,90
2 659,88
3 044,77
3 604,99

0,00
0,00
0,00
139,19
159,59
212,79
531,98
797,96
1 063,95
1 595,93
2 127,90
2 659,88
3 044,77
3 604,99

Min.: 629,03
Max.: 3 604,99

Min.: 276,34
Max.: 3 604,99

Min.: /
Max.: 3 604,99

Min.: /
Max.: 3 604,99

 

 

 

Uw sociale bijdragen

Raadpleeg onze nieuwe Lex4you: 

Sociale bijdragen betalen

Vrijstelling van sociale bijdragen

Raadpleeg onze nieuwe Lex4you: 

Vrijstelling van sociale bijdragen

De hoofdelijke aansprakelijkheid

Raadpleeg onze nieuwe Lex4you: 

Hoofdelijke aansprakelijkheid