E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Zelfstandige in bijberoep

Specifieke gevallen

Beperkte inkomsten? Mogelijkheid een vermindering of vrijstelling van bijdragen te verkrijgen

Wat?

Onder bepaalde voorwaarden en op grond van het beperkte karakter van de beroepsinkomsten die met zijn/haar activiteit verband houden, kan een zelfstandige in hoofdberoep vragen om met een persoon die zijn activiteit in bijberoep uitoefent, gelijkgesteld te worden.

De persoon die deze mogelijkheid wenst te gebruiken, zal artikel 37 van het koninklijk besluit van 19.12.1967 moeten inroepen.

Klik hier voor meer info.