E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Zelfstandige in bijberoep

Specifieke gevallen

Beperkte inkomsten? Mogelijkheid een vermindering of vrijstelling van bijdragen te verkrijgen

Raadpleeg onze nieuwe Lex4you:

Gelijkstelling aan bijberoep (Art. 37)