E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Zelfstandige in vennootschap

Rechten

Opent de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage rechten?

Een vennootschap is geen natuurlijke persoon. Dat is juist de reden waarom zij niet aan de definitie van zelfstandige beantwoordt.

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is gelinkt aan de vennootschap zelf. Zij opent geen rechten, noch voor de vennootschap, noch voor de betrokken zelfstandigen.

Charter voor goede dienstverlening

Het socialeverzekeringsfonds is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat - samen met de overheid - in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

Het is een vereniging zonder winstoogmerk met een opdracht van openbare orde, opgericht vanuit een zelfstandigenorganisatie, en dit onder toezicht van de overheid. Als zelfstandige geniet u sociale bescherming maar u moet ook bepaalde verplichtingen naleven zoals regelmatig uw sociale bijdragen betalen.

In dat kader moet uw fonds u de beste dienstverlening bieden.

Securex Integrity - Charter voor goede dienstverlening