E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Hervorming sociale bijdragen: FAQ

FAQ

Ik ben zelfstandige in hoofdberoep en ik vermoed dat mijn inkomen van 2021 20.000 euro zal bedragen. Kan ik mijn sociale bijdragen aanpassen?

Antwoord:

 

De sociale bijdragen kunnen enkel aangepast worden naar één van de wettelijke drempels per categorie van onderwerping. Voor een zelfstandige in hoofdberoep is dit:

· De minimumdrempel in hoofdberoep (14 042,57 EUR)

· Het dubbele van de minimumdrempel in hoofdberoep (28 085,14 EUR)

Aangezien u uw inkomen inschat op 20.000 EUR en op voorwaarde dat u dit kan bewijzen via het vooropgestelde aanvraagformulier , kan uw sociaal verzekeringsfonds u een vermindering toestaan naar de drempel van 28 085,14 EUR.

Klik hier voor verder informatie over dit onderwerp.

Ik ben zelfstandige in hoofdberoep en ik vermoed dat mijn inkomen van 2021 30.000 euro zal bedragen. Kan ik mijn sociale bijdragen aanpassen?

Antwoord:

De sociale bijdragen kunnen enkel aangepast worden naar één van de wettelijke drempels per categorie van onderwerping. Voor een zelfstandige in hoofdberoep is dit:

· De minimumdrempel in hoofdberoep (14 042,57 EUR)

· Het dubbele van de minimumdrempel in hoofdberoep (28 085,14 EURO)

Aangezien u uw inkomen inschat op 30.000 EUR, kan uw sociaal verzekeringsfonds u geen vermindering toestaan.

Klik hier voor verdere informatie over dit onderwerp.

Voor bijdragejaar 2021 heb ik een vermindering gevraagd naar 12.870,43 euro maar ik vermoed op 16/12/2015 dat mijn inkomsten van 2015 hoger zullen zijn

Antwoord:

Wij raden u aan om een vrijwillige storting te doen tot uw vermoedelijk inkomen en niet te verzaken aan uw aanvraag vermindering, dit om verhogingen te vermijden.

Aan de hand van bovenstaand voorbeeld gaan we hier wat dieper op in:

· In het eerste kwartaal had uw sociaal verzekeringsfonds “voorlopige” bijdragen berekend op 30.000 euro, zijnde uw netto-belastbaar inkomen voor het jaar 2018 (= sociale bijdrage van 1656,02 euro per kwartaal)

· U verwacht niet zoveel te verdienen, u dient een aanvraag in om uw “voorlopige” bijdragen te verminderen naar de drempel van 14 042,57 euro (=749,19 euro per kwartaal). Deze aanvraag werd goedgekeurd.

· Als u zou verzaken aan de aanvraag op 16/12/2021, dan zijn uw sociale bijdragen berekend op N – 3 opnieuw opeisbaar, dus ook de verhogingen art.44 bij niet volledige betaling.

· Echter, als u niet “officieel” verzaakt aan uw aanvraag tot vermindering en uiterlijk op 31/12/2021 vrijwillig de nodige supplementen betaalt, vermijdt u hierdoor nog verhogingen inzake een onterecht aangevraagde vermindering. Klik hier voor verdere informatie over dit onderwerp.