E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Overzicht

Aanvullende pensioenen

Lees eerst even dit…

Op basis van de programmawet van 22 juni 2012[1] werden een reeks fiscale maatregelen getroffen inzake aanvullende pensioenen.

Naar aanleiding daarvan publiceerde de FOD Financiën een circulaire[2] met een schematisch overzicht van de verschillende belastingstelsels die nu van toepassing zijn op aanvullende pensioenen.


[1] Programmawet van 22 juni 2012 (Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012).

[2] Circulaire nr. Ci.RH.332/621.312 dd. 23 april 2013.

Overzicht voor werknemers en bedrijfsleiders

Voor het schematisch overzicht van de belastingstelsels op aanvullende pensioenen van werknemers en bedrijfsleiders, klik op de link hieronder:

A. Fiscale behandeling van de bijdragen

B. Fiscale behandeling van de uitkeringen van aanvullende pensioenen: belastbare basis

C. Belastingstelsel van de uitkeringen van aanvullende pensioenen van werknemers en bedrijfsleiders

Overzicht voor zelfstandigen

Voor het schematisch overzicht van de belastingstelsels op aanvullende pensioenen van zelfstandigen, klik op de link hieronder:

A. Fiscale behandeling van de bijdragen

B. Fiscale behandeling van de uitkeringen die belastbaar zijn als pensioen