E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Overzicht

Stock options, aandelen, warrants en andere

Financiële instrumenten schematisch

Alternatief verlonen via financiële elementen

MIDDEL

OMSCHRIJVING/KENMERKEN

ARBEIDSRECHTELIJK

FISCAAL

SOCIAAL

Stock Options

Wet van 26/03/99

*Vermogensrecht

*Derivaat product

*Ook wel:

“aandelenoptie”,

“share option”,

“management options”,…

Voordeel van alle aard

*Belast bij toekenning

*=60ste dag na aanbod

*Enkel mits schriftelijke aanvaarding aanbod

*Meerwaarde/ uitoefening ≠ belast

*Wel beurstaks 0,25%

*Exceptionele BV

*Vermelding op fisc. fiche

Geen RSZ-bijdragen

Warrants

*Variant van stock options

*Enkel op nieuwe aandelen

* Enkel op eigen aandelen

Idem stock options, m.n.

voordeel van alle aard

Idem stock options

Zie boven

Idem stock options, m.n.

geen RSZ-bijdragen

Aandelen

*Eigendomstitel

*Geeft recht op dividend

*Ook wel:

“shares”,

“actions”,…

Voordeel van alle aard

*Voordeel van alle aard, (indien kosteloze toekenning/ toekenning aan gunstvoorwaarden

*Exceptionele BV

*Winst niet belast, wel beurstaks 0,25%

* RSZ-bijdragen

Werknemersparticipaties

Wet van 22/05/2001

*3 soorten

*Hier enkel bespreking van deelname in de winst

Geen loon!!!

*25% bevrijdende VH

*In te houden aan de bron

*GEEN fiscale fiche!!!

*Geen RSZ

*Sol.bijdrage 13,07%