E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Contracten/Clausules

Scholingsbeding

Wat zijn de voorwaarden betreffende de vorming tot een knelpuntberoep?

Voorwaarden

De voorwaarden betreffende de gevolgde vorming zijn versoepeld wanneer de werknemer opgeleid wordt om een knelpuntberoep uit te oefenen. De wetgever heeft op deze manier de werkgevers willen aanmoedigen om te investeren in deze specifieke opleidingen.

Concreet zal het scholingsbeding als onbestaande worden beschouwd:

De voorwaarden vermeld in de voorgaande vraag en die gelinkt zijn aan het loonplafond en aan het reglementair of wettelijk karakter van de opleiding zijn hier niet van toepassing.

Welke knelpuntberoepen?

De plaats van tewerkstelling zal dus bepalen welke lijst van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies voor u van toepassing is. Op basis van de juiste lijst kan u dan bepalen of een opleiding van een zekere omvang in aanmerking komt voor een scholingsbeding.

De lijsten van knelpuntberoepen zijn beschikbaar op de website van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling[2]:

 


[1] De memorie van toelichting vermeldt eveneens dat het moet gaan om een "reële en serieuze" vorming.

[2] In de wet heeft de wetgever echter de mogelijkheid voorzien om bij koninklijk besluit en na advies van de Nationale Arbeidsraad alsnog een lijst op te stellen die eenvormig zou zijn voor het hele land en louter voor de toepassing van dit scholingsbeding zou gelden. De bestaande lijsten van de gewesten zouden daarnaast blijven bestaan. We houden u op de hoogte mocht dit geconcretiseerd worden.