E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Verplichte verzekering

Speciale categorieën

Wat met huispersoneel?

Als de werkgever iemand in dienst neemt om taken te verrichten in het kader van zijn privé-leven of zijn huishouden, is hij wettelijk verplicht om deze werknemers te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Dit is ook het geval als deze werknemers niet onderworpen zijn aan RSZ.

Deze verplichting is niet van toepassing als hij beroep doet op personen via het systeem te van dienstencheques of op een babysistter die bij de Gezinsbond is ingeschreven. Deze personen zijn immers verzekerd via het uitzendkantoor of de Gezinsbond.

Het tarief voorziet forfaitaire premies op basis van de functie van het personeel: binnendienst (poetsvrouw,…) of buitendienst (tuinier,…).

Moet de werkgever jobstudenten verzekeren?

De werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor jobstudenten, ook al zijn ze niet onderworpen aan RSZ.

Hoe de werkgever dit doet, hangt af van het feit of hij al een arbeidsongevallenverzekering heeft voor zijn personeel in vast dienstverband.

Deze verplichting is niet van toepassing als hij jobstudenten tewerkstelt via een uitzendkantoor. Dan zijn de jobstudenten verzekerd via het kantoor.

Moet de werkgever stagiairs verzekeren?

Gaat het om bezoldigde stagiairs, dan vallen ze onder de arbeidsongevallenwet. Hij moet ons in dat geval steeds op de hoogte brengen van de aanwerving van deze stagiairs aangezien ze een bijzonder risico vormen.

Gaat het om onbezoldigde stagiairs, dan vallen ze sinds 1 januari 2008 eveneens onder de arbeidsongevallenwet. In dit geval dient de onderwijsinstelling echter de verzekering af te sluiten.