E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Steunmaatregelen

Federaal > Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's

Alles weten over fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's

De winsten van de nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven en de baten van de beoefenaars van vrije beroepen zijn, onder bepaalde voorwaarden, van belasting vrijgesteld, ten belope van een zeker bedrag per bijkomende personeelseenheid.

Indien u meer inlichtingen wenst over deze fiscale tewerkstellingsmaatregel, klik hier of kijk naar Fiscaal/Info+.