E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Steunmaatregelen

Vlaams Gewest > Vlaamse maatregelen - Overzicht

Lees eerst even dit…

Vlaanderen heeft een apart doelgroepenbeleid. Naast de federale doelgroepverminderingen heeft Vlaanderen nu:

De Vlaamse regels zijn van toepassing op de aanwervingen vanaf 1 juli 2016. Steunmaatregelen die voorheen bestonden, maar geschrapt werden, zijn nu niet meer van toepassing.

 

Overzichtstabel

U vindt hieronder een overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen. Overgangsmaatregelen worden niet meer toegepast in Vlaanderen. Ze werden voorzien tot uiterlijk 31 december 2018.

WN = werknemer - WG= werkgever

Doelgroepvermindering[1]/
andere steunmaatregel

Federale bevoegdheid

Vlaamse bevoegdheid

Structurele vermindering van de sociale lasten

x

 

Eerste aanwervingen

x

 

Collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagen week

x

 

Vaste werknemers in de Horeca

x

 

Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's

x

 

Jonge werknemers en leerlingen die een alternerende opleiding volgen – doelgroepvermindering (nieuwe regeling sinds 01/07/2016)

 

x

Oudere werknemers (nieuwe regeling sinds 01/07/2016)

 

x

Herstructurering - werknemersvermindering

x

 

Mentors

 

x

Huispersoneel

 

x

Onthaalouders

 

x

Kunstenaars

 

x

Vervangers openbare sector

 

x

Gesco's (gesubsidieerde contractuelen)

 

x

Aanwervingspremie voor langdurige werkzoekenden

 

x

VOP (Vlaamse ondersteuningspremie) - aangepast sinds 01/07/2016

 

x

 

 


[1] = korting op de basiswerkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid bij het aanwerven van een werknemer uit een bepaalde doelgroep.